John Pym Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

21

PYM, John (1584-1643)

İngiliz siyaset adamı. Kral I.Charles’a karşı sürdürülen parlamenter muhalefetin önderlerindendir.

Bridgewater yakınlarındaki Brymore’da doğdu, 8 Aralık 1643’te Londra’da öldü. Oxford’daki Broadgates Hall’da ve Middle Temple’da öğrenim gördü.

17.yy’ın başında İngiltere önemli dönüşümler geçirmekteydi. Denizaşırı ticaretin gelişmesi sonucu özellikle yün üretimi ve ticaretiyle uğraşan yeni bir soylu sınıf ortaya çıkmıştı. Parlamento içinde etkin bir biçimde temsil edilen bu yeni sınıf kraliyet karşısında siyasi gücünü artırmak istemekteydi. 1625’te tahta çıkan I.Charles’ın parlamentonun onayını almaksızın vergiler toplamaya yönelmesi, parlamento ile krallık arasındaki çelişkinin daha da artmasına yol açmıştı. Kralın Anglikan Kilisesi’ne bağlı, karısının ise Katolik oluşu sorunun dinsel yanını oluşturmaktaydı. Çoğunluğunu Protestanlık’ın Püriten mezhebine bağlı kişilerin oluşturduğu parlamento üyeleri kralın Ingiltere’ye Katolik dinini geri getireceği kuşkusundaydılar.

1621’de Avam Kamarası’na seçilen Pym, kısa zamanda parlamentonun önderleri arasına girdi. 1628’de Charles’a sunulan “Haklar Dilekçesi”nin hazırlanmasına katkıda bulundu. Dilekçede, parlamentonun onayı olmaksızın vergi toplanmaması, özel orduların kaldırılması, nedensiz ve yasalara aykırı tutuklamalara son verilmesi isteniyordu. Dilekçeyi kabul etmeyen I.Charles 1629’da parlamentoyu dağıttı.

Bu tarihten sonra Pym, Amerika’daki İspanyol sömürgeleriyle ticaret yapan bir şirketin mali yöneticiliğini yaptı. I.Charles’ın ülkeyi parlamentosuz yönettiği 1629-1640 arasındaki 11 yıl boyunca bu şirket, krallığın mutlakiyetçi yönetimine karşı 1640’larda verilen mücadelede öncü rol oynayacak kişileri bir araya getirdi.