J. Glenn Gray – Heidegger’in Varlık’ı

J. Glenn Gray – Heidegger’in Varlık’ı

(Varlık) …o fevkalade basittir, gerçekten o kadar basittir ki modern karmaşık bilincimiz onu kavrayamaz. Ancak düşünce ve duygunun fazlalıklarından sıyrılmış ya da bunlara hiç bulaşmamış açık yürekli kimseler Varlığın ışığında durmanın ne demek olduğunu bilirler.

Onun varlığı tabirin en geniş anlamında endişedir (Sorge). İnsan Varlığı yaratmaz, fakat ondan sorumludur, çünkü o düşünmedikçe ve hatırlamadıkça Varlığın aydınlanması, sesi, sözü olmaz.

Heidegger için insanın özü …Varlığa açık durma kapasitesidir. İnsanın özü onun dışarıda-durmasında bulunur. Heidegger düşüncesinin bu boyutu tartışılmış olduğu için burada bulunan hakkında konuşmamız gereksizdir.

Hakikat gerçekten varolanın, olan şeyin örtüsünü kaldırmadır.

Felsefe, Varlığın geniş ıssızlığı içinde bir açık alan yaratma ve orada dil ve düşünceden örülü bir yurt inşa etme çabasıdır.

Sanatçılar elçilerdir; onlar Greklerin Hermes’inin hakiki mirasçılarıdır. Hölderlin, Rilke ve Grek tragedya yazarları gibi büyük şairler, kendi düşgüçlerinin ürünü özel bir dünya ile ilgilenmedikleri gibi güzeli dilde ele geçirmekle de yetinmezler. Onlar nesnel hakikatin arayıcılarıdır. Onlar insanlığı tanrısal olan hakkında yeni bir anlayışa getirirler.

Yeryüzünde şairce barınmak gündelik tecrübenin basit ve gösterişsiz şeylerinde tanrısal ve kutsal olanı görmektir. Düşünürlerden farklı olarak şair, ne çözümlemeyle ne de keskin-dakik düşünce disipliniyle ilgilenir.

İnsanın kendi kendine yabancılaşması ve yurtsuzluğu milyonların kaderi haline gelmiştir.

Heidegger insanları tekrar varlıklarının kökenlerine bağlamanın, onlara saygı duyabilecekleri bir şey vermenin yolunu arar.

Martin Heidegger
Hazırlayan: Ahmet Aydoğan
Say Yayınları, 2008