I. Darius Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

131

DARİUS I (İÖ 558-İÖ 486)

Pers imparatoru. Bütün İram kavimleri birleştirmiş, merkeziyetçi yönetimin temellerini atmıştır.

Darius (Dârâ-Dareios-Darayavahuş Vistaspahya), Persler’in Ahameniş (Hahamanişiye-Akhaime-nidai) soyundan Parthia (Parsi) satrabı Hystaspes’in oğludur. Yaşamı üstüne, kendi diktirdiği Bisütun (Behistun) yazıtları ile Heredotos ve Ktesias gibi Yunan tarihçilerinin yapıtlarında ayrıntılı bilgiler vardır.

Darius, gençliğinde imparator Kiros (Kurus-Kuraş-Keyhusrev) tarafından tahtta gözü olmakla suçlanmıştı. Onun İÖ 529’da ölümü üzerine tahta çıkan oğlu Kambyses (Kambuciya-Keykubad-Kabugiya) İÖ 521’de kendi eliyle canına kıydı. Bir söylentiye göre de Darius tarafından öldürüldü. Yönetim bir süre din adamlarının elinde kaldı. Darius ve altı soylu, din adamlarının başı olan Gaumata’yı öldürerek iktidara el koydular. Darius, İÖ 521’de altı arkadaşının onayıyla imparator oldu.