Hamraül Esed Gazvesi Tarihi, Hakkında Bilgi

69

Hamrâülesed Gazvesi. Uhud Gazvesi’nin ertesi günü Kureyş ordusunu takip için gerçekleştirilen gazve (3/625).