Tarihi Şahsiyetler

Halime Kimdir, Hz. Muhammed’in Süt Annesi

Halima, Halîme (tam adı, Halîme bint Ebî Züeyb). Halîme, Beni Sa’d b. Bakr kabilesinden bir kadın olup, Hz.Muhammed’in süt-annesidir.

Geleneğe göre Mekke’nin havası ağır olduğu için, Mekkeliler yeni doğan çocuklarını çölden gelen süt annelere verirlerdi. Çöl ikliminde çocukların hem daha gürbüz yetişiyor, hem de bozulmamış (fasih) Arapça öğrenirlerdi. Halîme, bir kıtlık senesinde, kabilesinden diğer bâzı kadın­larla birlikte, Mekke’ye, emzirecek çocuk arama­ğa, gelmiş idi; yetim olmasından dolayı Muhammed’i emzirmenin kârlı bir iş olmayacağı düşüncesiyle, başlangıçta tereddüt göstermişse de, süt oğlu olmak üzere, yanına aldı ve bu sebepten ailesi en büyük saadete erdi.

Dört yaşına kadar, süt annesinin yanında çölde kalan Muhammed, Halîme’nin çocukta görülen (“şakk-ı sadr=göğüs açma vs.) olağanüstü hallerin endişesiyle Muhammed’i Mekke’ye götürerek annesine teslim etti.

Hz. Muhammed süt annesi ve süt kardeşleri ile sonraki yıllarda dâima ilgilenmiştir. Halîme kendisini ziyârete geldiği zaman onu “anacığım” diyerek karşılamış, altına elbisesini yayarak, saygı göstermiştir.