Giresun ve Trabzon Kırsalında Göçe Katılmayan Ailelerin Gerekçeleri

0
38

Cevdet
Yılmaz, Pınar Tağrıkulu –
Giresun ve Trabzon Kırsalında Göçe Katılmayan Ailelerin
Gerekçeleri

…bireyler göç etmeye karar vermeden önce
bulundukları yerin olumsuz özellikleri ile göç etmek istedikleri yerin olumlu
özelliklerini bir karşılaştırmaya tabi tutmaktadırlar.

Türkiye’de kırdan kente göçlerin yoğun olarak
başladığı tarihler 1950’li yıllardır.

İç göçler içerisinde eğilimin daha çok kırdan
kente olduğu görülmektedir.

İç göçlerde önde gelen faktör çıkılan yer ile
varılan yer arasındaki eşitsizliklerdir. Bu eşitsizlik istihdam, eğitim,
sağlık, güvenlik gibi çok çeşitli alanlarda olabilir. Kırdan kente göç eden
bireylerin gerekçesi çoğunlukla ekonomik olurken bu gerekçelere evlilik de
eklenmiştir (s. 928).

Yılmaz, Cevdet ve Tağrıkulu, Pınar. (2017), “Giresun ve Trabzon Kırsalında Göçe
Katılmayan Ailelerin Gerekçeleri
,” Geçmişten
Günümüze Göç
, Ed. Osman Köse, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Cilt: 2, (s.
927-936), Samsun