Giorgio Agamben – Nesir Fikri

0
39

Giorgio Agamben – Nesir Fikri

…bir uykuyu uyumadan geçirince…

Eşik

İmparator I. Justinianos M.S. 529 yılında,

Atina felsefe okulunun kapatılmasını buyurdu

Okulun başında bulunan Damaskios

Kitapları ve eşyaları bir at arabasına yükleyip Pers
hükümdarı I. Hüsrev Anuşirvan’ın sarayına sığınmak için yola çıktı.

Damaskios, kalan ömrünü son kitabını hazırlamaya
adamıştı: Aporial kai lyseis peri ton proton arkhon – İlk ilkelere dair
çıkmazlar ve çözümler.

Bütün’ün tek ve üstün başlangıcı dediğimiz şey, Bütün’ün
ötesinde midir? Yoksa mesela Bütün’den doğan tüm şeylerin zirve noktası, onun
belirli bir kısmı mıdır?

Damaskios eseri üzerinde geceli gündüzlü üç yüz gün çalışmıştır.

Düşünce, düşüncenin başlangıcına dair bir soruyu nasıl
ortaya atacaktı? Başka bir ifadeyle, insan idrak edilemez olanı nasıl idrak
edecekti?

Düşüncenin ulaşabileceği en üst sınır

Kendi mutlak potansiyeli, temsilin katıksız
potansiyeliydi.

Bilinmeyeni bildiğimizde bildiğimiz o değil, aslında
kendimizdir.

İş
Fikri

Şair neye sadıktır?

Yemin tam dile döküldüğü anda aklı terk etmek zorundadır.

Sessizliğe terk edilemeyecek olana sadakat

Biricik Fikri

İnsan sadece anadilinde hakikati söyleyebilir.

Yabancı bil dilde şair yalan söyler

Dikte Fikri

Öylesine buradadır ki hiçbir biçimde hatırlanamaz.

Hakikat Fikri

Scholem

Üstün bilincin nesnesi olmadığı şeklindeki doktrinde

Son derece üzücü bir şeyler olduğunu yazmıştı

Ne? (Mah), bilginin en üst sınırında durur; bu sınırın
ötesinde başka hiçbir cevap mümkün değildir.

Esin
Perisi Fikri

Benim sınırımı siz bilebilirsiniz ben değil

Çalışma Fikri

Talmud çalışma demektir.

Mişna terimi bile esas anlamı “tekrar etmek” olan bir
kökten gelir.

M.S. 70 yılında Roma lejyonları Mabet’i bir kez daha
yıktı.

Mabet bir daha inşa edilmedi ve Talmud, yani çalışma,
İsrail’in gerçek mabedi oldu.

Hatırlanmayan Fikri

Tam uyanmaya yakın, hakikati bizi tümüyle temin edecek
açıklıkta rüyamızda gördüğümüzü bildiğimiz anlar vardır.

Rüya bizim rüyamızdır ama özü açıklanamaz biçimde
noksandır; gözümüz iyice açıldığında, artık giremediğimiz topraklara
gömülmüştür.

Bize rüyayı veren hafıza, onu körelten yokluğu da verir:
Tek bir hareket ikisini de ihtiva eder.

İktidar Fikri

İki kategori, potansiyel ve eylem

Eyleme geçildiği anda potansiyelin acısı diner.

İktidar, potansiyelin kendi eyleminden yalıtılmasıdır.

Komünizm Fikri

Pornografi, gündelik dünyamızı hazzın ölümsüz cennetine
yükseltmek yerine, her hazzın çaresizce epizodik karakterini –her evrenselin
içkin amaçsızlığını- gösterir.

Barış Fikri

Bir barış işareti yoktur, daha doğrusu olamaz; çünkü
gerçek barış tüm işaretlerin tüketildiği yerde olabilir ancak.

Utanç Fikri

Kafka’nın karşısında duran şey, dünyanın dört bir
yanındaki orta sınıftı; utanç – en mahrem anlamıyla benliğin saf ve boş biçimi-
haricinde tüm deneyimlerine el konmuş orta sınıf.

Kafka insanlara ellerinde kalan tek iyiliği kullanmayı
öğretir: İnsanın kendini utançtan kurtarması değil, utancı kurtarması. Joseph
K.’nın tüm duruşma boyunca yapmaya çalıştığı şey budur.

Çağ Fikri

Dekadans kavramının

En riyakâr veçhesi malumatfuruşluğudur.

Müzik Fikri

Faces hippocratica: Hipokrat yüzü / Ölüm anında, uzun
süren hastalıklar ya da açlık sonucunda insanın yüzünde oluşan ifade.

Kitlelerin Stimmung’u şamatadan ibarettir.

İsim Fikri

Düşünce ismin eşiğinde kalmaz ya da bunun ötesindeki
diğer gizli isimleri bilmez: İsmin içinde fikri gizler.

Muamma
Fikri

Muammanın en belirgin özelliği

Hayal kırıklığıyla el ele gitmesidir.

Her daim korkulan tek bir şey vardır: hakikat,

Hakikat, bir temsilin gerçekliğini ya da sahteliğini
kabul ettiğimiz noktadan sadece bir an sonra başlar.

Platon bir gün öğrencilerini Akademi’de toplamış ve
onlara İyilik hakkında bir konuşma yapacağını söylemiş.

İyilik’in Bir olduğunu söylediğinde, öğrenciler

Utanç içinde sessizliğe gömülmüşler.

Dil Fikri II

Dil, cezadır.

Her şey oraya girmek ve günahları ölçüsünde orada çürümek
zorundadır.

Işık Fikri

Işığın ön-kabulü olan karanlık.

Işık, karanlığın kendine gelmesinden başka bir şey
değildir.

Zafer Fikri

Diana, bir yıldızdan daha fazla parlar (splende) ve
görünür (pare).

Eğer bakışımızı bir başkasının gözlerine gerçekten
sabitlersek, ona dair çok az şey görürüz ki bunu da onun gözleri bize geri
verir.

Karakter

Suratın buruşmasıdır.

Karakter karşısında kazanılan zaferdir: sözcük

Ölüm Fikri

Kimi efsanelerde Samael diye anılan

Ölüm meleği dildir.

Dil ölümü duyurur –başka ne yapar ki?

Ama tam da bu duyuru ölmeyi zorlaştırır.

Uyanış Fikri

Hakikati, bir öğreti gibi, hakikatin temsili gibi öğretenler,
boşluğu bir şeymiş gibi alırlar.

Boşluğun kendisi bir boşluk olarak kalmazsa, ona bir
varlık ya da yokluk atfedersen, bu ancak ve ancak nihilizm olur.

Kafka’yı
Yorumcularından Korumak

Yegâne açıklamalar izah edilemez olanlardı ve efsane
onları açıklamak için icat edildi. Açıklanamayacak olan, artık hiçbir şeyi
açıklamayan şeyin içinde kusursuz biçimde mevcuttur.

  
Türkçeleştiren: Fırat Genç

Metis Yayınları

Ocak 2009

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here