Frederick Sanger Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

114

SANGER, Frederick (1918 – 19 Kasım 2013, Cambridge) İngiliz, biyokimyacı. İnsülinin molekül yapısını belirleyerek doğal bileşiklerin kimyasal yapı çözümlemesinde yeni bir dönemi başlatmıştır.

13 Ağustos 1918’de Gloucestershire’daki Rend-combe’da doğdu. Cambridge Üniversitesi’ne bağlı St. John’s College’ı 1939’da bitirip, 1943’te kimya doktorasını aldıktan sonra, 1951’e değin bir araştırma bursuyla aynı üniversitede biyokimya araştırmaları yaptı. O tarihte Medical Research Council’m bilim kadrosuna katılan ve 1961’de aynı kurumun Cam-bridge’deki Moleküler Biyoloji Laboratuvarı’nda Protein Kimyası Bölümü’nün yöneticiliğini üstlenen Sanger, 1983’te Medical Research Council’daki görevinden emekliye ayrıldı.

1954’te üyeliğine seçildiği Londra’daki Royal Society’nin 1969’da Royal, 1977’de Copley madalyalarıyla, 1963 ve 1981’de Büyük Britanya Krallığı’nın liyakat ve onur madalyalarıyla ödüllendirilen Sanger, iki kez Nobel Ödülü almış birkaç bilim adamından biridir, insülinin kimyasal yapısını açıklığa kavuşturan çalışmaları nedeniyle aldığı 1958 Nobel Kimya Ödülü’nün ardından, DNA’nm (dezoksiribonükleik asit) yapısını çok ayrıntılı bir biçimde tanımlama olanağı vererek kalıtsal hastalıkların tam ve tedavisinde yeni umutlar doğuran yöntemler geliştirdiği için 1980 Nobel Kimya Ödülü’nü ABD’li iki araştırmacıyla, Stanford Üniversi-tesi’nin biyokimya profesörlerinden Paul Berg (1926) ve Harvard Üniversitesi’nin Biyoloji Laboratuvan’nda görevli Walter Gilbert (1932) ile bölüşmüştür.