Fahrettin Kerim Gökay Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

31

GÖKAY, Fahrettin Kerim (1900)

Türk hekim, siyaset ve devlet adamı. 1949-1957 arasında İstanbul vali ve belediye başkanlığı yapmıştır.

Eskişehir’de doğdu. Bir tüccarın oğludur. İlköğrenimini Eskişehir’de, ortaöğrenimini İstanbul’da tamarnladı. 1922’de İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra nöropsikiyatri dalında Almanya’da l yıl uzmanlık öğrenimi gördü. 1924’te Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul Akliye Hastanesi Ruhiyat Laboratuvarı’nın şefliğine atandı. 1926’da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde doçent, 1933’te profesör, 1942’de ise nöropsikiyatri ordinaryüs profesörü oldu.

1949’da CHP iktidarı tarafından İstanbul valiliğine ve belediye başkanlığına atandı, 1957’de Bern büyükelçiliğine getirilene değin bu görevde kaldı. 1960’ta Dışişleri Bakanlığı’nda yüksek müşavir oldu. 1961’de CHP’den İstanbul milletvekili seçilerek parlamentoya girdikten sonra 1962’de imar ve iskân bakanı, 1963’te sağlık ve sosyal yardım bakanı olarak CHP-AP koalisyon hükümetlerinde görev yaptı. 1964’te Avrupa Konseyi üyeliğine seçilen Gökay birçok uluslararası bilim kuruluşunun üyesi, Dünya Göçmenler Birliği’nin fahri başkanı, Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği kurucusu ve başkamdir. Bir süre Türkiye Yeşilay Derneği’nin başkanlığını da yapan Gökay, derneğin yandaşlarının çoğalması için etkin bir çalışma yürütmüştür.

•    YAPITLAR (başlıca): Yeşil Kitap, 1925; Akıl Hastalıklarının Teşhis ve Tedavisi, 1925; Türkiye’de Felc-i Umumi Meselesi, 1926; Cümlei Asabiye Frengisinde Tedavi, 1927; İntiharlar Karşısında Ruhiyatçı, 1928; Ruh Hastalıkları, 1928; İç Hastalıkları Kliniği, 1943; Ameliyatla Selâh Göstermemiş Ekstra Medüller Tömör Vakası, 1944; Rakı Fiyatlarının İndirilmesi Hakkında Memleket Aydınının Düşünceleri, 1947.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi