Çeşitli Topluluklarda ve Eski Türkler’de Âile

40

Çeşitli
Topluluklarda ve Eski Türklerde Âile
– Abdülkadir Donuk

Bir topluluğun siyasi, sosyal ve hukuki
durumunu anlamak için önce o topluluğun küçük bir nüvesi olan âileye bakmak lazımdır.

Aile, devletin küçük bir modelidir.

Ailede dinin büyük rolü vardır.

İran’da kan bağlılığının nikâha mani olmaması
nedeniyle bir İranlı kendi kardeşiyle evlenebilmekte idi.

Akamenid’lerde yedi imtiyazlı aile vardı.
Bunlar kral ailesinden başka, prens aileleri, tâbi klanlar ve ayrıca hükümdar
sayesinde arazi ve mülk saihib olarak imtiyazlı duruma yükselen ailelerdi.

Yedi aileden ikisi; Suren ile Karen tarihi
önem taşırlar. Suren ailesinin bir vazifesi krala taç giydirmekti.

İslamiyetten evvel Araplarda görülen nikâh
çeşitleri:

İstibda nikâhı, Bedel nikâhı, Hıdn nikâhı,
Ortak nikâh, Biga nikâhı, Şigâr (takas) nikâhı, Makt nikâhı, Mut’a nikâhı,
Ortaklaşa nikâh, Sahih nikâh…

(Eski) Türklerde aile törenle yapılan evlenme
neticesinde kurulurdu.

Türk ailesinde erkek ve kadın zinadan
şiddetle kaçınırlardı. Bu şekilde bir suç işleyenin cezası da ölümdü.