Bernard Henry Lévy – Sartre Yüzyılı – Felsefi Bir Soruşturma

Bernard Henry Lévy –
Sartre Yüzyılı

Felsefi Bir Soruşturma

Heidegger sorunu üzerine not

Marx’tan sonra Heidegger mi?

Rektörlük dönemi denilen dönem vardır.

Büyük filozof kendini Alman olmanın onur ve
yazgısından birazcık sorumlu hisseden profesörlerine düşen hizmet, çalışma,
bilgi ve savunma ölçüsünde övgüler düzer.

Alman zekâsının gelecek yüksek okulunu kurmaya davet
edilen öğrencileri, hep daha sert açık olmaya bizzat ve tek şimdiki ve
gelecekteki Alman gerçekliği ve onun yasası olan Führer’in yanında gerçekleşmekte
olan devrime katılmaya çağırır.

Heidegger’in Yahudi düşmanı olmadığı, genel olarak
kabul edilir.

Tek bir Heidegger vardır ama istenirse iki ayrı ses
savunulabilir: Filozof Heidegger ve Nazi Heidegger.

Heidegger tek bir bloktur.

Oradaki varlık, zaman-varlık’tan başka bir şey
değildir.

Ölüme doğru olan Dasein

Varoluş bunun aşılması ile mümkün olabilir.

Dil’dir bana sahip olan Bende konuşan odur.

Anlam dolu bir dil düşüncesi,

Heidegger Kratyloscudur.

Anlamı gerçeğin yerine koyması ile Kratylosculuğu
güncelleştirme girişimlerinin en sonuncu ve en verimli temsilcisidir.

Yunanistan’ın Alman dirilişi,

Yunan düşüncesine geri dönüş ve yeni uyanış.

Varlık sorununu anlamı ve gerçeği ile ilk kez ortaya
koyan Heidegger’dir.

Tekniğin gezegenleşmesi ve yeryüzünün manevi
gerilemesi,

Varlığı unutma

Karanlıkta yaşayan insan

İyimser Heidegger / Nazi yanlısı Heidegger…

(Kitaptan sadece Heidegger’le ilgili bir bölümün
notlarına yer verdik burada)

Le Siecle De
Sartre

Türkçeleştiren: Temel Keşoğlu

Doruk Yayınları

2004