Benjamin için kronoloji

Benjamin için kronoloji

1982 yılında, 15 Temmuz günü doğdu. Babası (Emil Benjamin) bir dönem bankacı olarak çalıştıktan sonra antika ve sanat eserleri ticaretiyle uğraşmıştır.
1912 yılında liseyi tamamladı. Öğrenim gördüğü lisenin disiplinli havasından her zaman rahatszılık duydu.
İlk denemelerini 1910 yılında yazmaya/yayınlamaya başladı.
Liseden sonra felsefe öğrenimine/eğitimine başladı. 1912 yılında Heinrich Rickert’in derslerini takip etti. Freiburg’daki 2. Yarıyıl boyunca eğitim/okul reformu üzerinde çalıştı.
1. Dünya Savaşı’na arkadaşlarından ayrılmamak için gönüllü olarak katıldı. En yakın arkadaşı Fritz Heinle, savaşın yol açacağı dehşeti görmemek için kendi elleriyle yaşamına son verdi. Bu olay, Benjamin’in savaş hakkındaki düşüncelerini netleştirmiştir.
Heinle’nin ölümünden sonra öğrenci hareketlerinden kendini çekti/uzak tuttu.
Dora Sophie Pollak ile 1914 yuılında tanıştı.
1915 yılında Gerhard Scholem ile tanıştı. Yahudi düşüncesinden kendini uzak tutmaya gayret eden Benjamin, Scholem ile tanıştıkatan sonra Yahudi düşüncesi etrafında verimli düşünceler geliştirmiştir.
Öğrenimini sürdürmek için Münih’e taşınır. Dil ve dil felsefesi üzerine çalışmalara yoğunlaşır.
1917 yılında Dora ile evlenir (17 Nisan)
1918 yılında tek çocuğu Stefan doğar. Ernst Bloch’la tanışır. Alman Romantik Döneminde Sanat Eleştirisi başlıklı doktora tezi üzerinde çalışır.
1919 yılında hazırladığı tez, Bern’de kabul edilir.
Maddi sıkıntılar yaşayan Benjamin, gönlü razı olmasa da babasının yanına taşınır, kısa zaman sonunda, geçinemezler ve ayrı eve çıkar. 1921 yılında bir dergi çıkartmaya çalışır ancak ekonomik sıkıntılar bu projesini hayata geçirmesine engel olur.
1921/22 yıllarında Goethe’nin eserleri ekseninde Romantik düşüncenin estetik normlarının eleştirisi üzerinde çalışmaya başlar.
1923 yılında Theodor Adorno ile tanışır.
1924 yılında Kapri adasında Asja Lacis ile tanışır. Kadına aşık olur, onun etkisiyle Marksizmle ilgilenmeye başlar.
1925 yılında doçentlik tezini Frankfurt’ta üniversiteye sunar ancak dostlarının telkiniyle tezi geri çeker.
1930 yılında karısından ayrılır/boşanır. 1932 yılında ilk vasiyetini kaleme aldı, intihar etmeyi bu dönemde düşünmeye/kağıda dökmeye başladı.
Nazilerin iktidara gelmesinden sonra Almanya’dan ayrıldı.
1934 yılında bir süre Brecht’in Danimarka’daki evinde kaldı.
1935 yılında bir süre San Remo’da kaldı. Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü’ne (Frankfurt Okulu) üye kabul edildi.
Nazilere yakalanmamak için 27 Eylül 1940’da Port Bou’da intihar etti.