Walter Benjamin – Tarih Felsefesi Üzerine Tezler

Walter Benjamin – Tarih Felsefesi Üzerine Tezler

Bir kez olmuş olan bir şey, tarih için yitik bir şey sayılamaz artık.

Kefaretine kavuşabilmiş bir insanlık için mümkündür her anı zikre değer bir geçmişe sahip olmuş olabilmek.

Geçmiş ancak, bilinip anlamlanabilidiği anı’nda parlayıp görünüveren bir imge olarak yakalanabilirse yakalanabilir. Bir daha da hiç yakalanamaz.

Gerçek bizden hiçbir zaman kaçıp uzaklaşamaz. (Gottfried Keller)

Mesih, yoksun bırakılmışların kefaretinin gerçekleştiricisi olarak gelecek değildir sadece: İsa, düşmanlarının buyruğunda bir zulmedici olarak da gelebilir deniyor.

Tek bir uygarlık belgesi yoktur ki, aynı anda barbarlığın da belgesi olmasın.

Düşünme sadece düşüncelerin akışı demek değil, fakat düşüncelerin bir anda yakalayıp tutuklu kılınabilmesidir de. Düşünmenin gerilimlere gebe bir ön-oluşuma varıp da bir anda durmak zorunda kaldığı yerde, düşünme bu ön oluşumu bir şoka uğratır, bu şokla onu bir monad’a dönüştürecek biçimde billurlaştırır.

Cogito: Walter Benjamin Özel Sayısı
Sayı: 52