Andrea Palladio Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

36

PALLADİO, Andrea (1508-1580)

İtalyan, mimar. Yapılarıyla, Rönesans’tan Maniyerizm’e geçişte bir köprü olmuştur.

30 Kasım 1508’de Padova’da doğdu, 19 Ağustos 1580’de aynı kentte öldü. Asıl adı Andrea di Pietro della Gondola’dır. Küçük yaşta Padova’da bir heykelcinin yanına çırak verildi. 1524’te on altı yaşındayken gittiği Vicenza’da duvarcılar ve taşçılar loncasına kabul edildi. 1536’da, Giangiorgio Trissino’nun (1478-1550) Vicenza’nın dışında kendisi için yaptırmakta olduğu villada taşçı olarak çalışmaya başladı. Trissino hümanist bir şair, filozof, matematikçi ve amatör bir mimardı. Andrea’yı korumasına alarak, onu matematik, müzik, Latin edebiyatı gibi konularla ilgilenmeye özendirdi. Palladio adım da ona Trissino verdi. Bu ad, hem bilgelik tanrıçası Pallas Atena’dan, hem de Trissino’nun bir şiirindeki kahramanın adından geliyordu.

Palladio, Vicenza’da bulunduğu sürede, yakındaki Venedik kentinde dönemin önde gelen mimarları Michele Sanmicheli (1484-1559) ve Jacopo Sansovino’ nun (1486-1570) Yüksek Rönesans ve Maniyerizm üsluplarındaki yapıtlarını gördü ve onlardan etkilendi. Onun mimarlık anlayışını yönlendiren başka bir etken de, o yıllarda Vicenza’da bulunan ünlü maniye-rist mimar ve kuramcı Sebastiano Serlio’nun (1475-1555) mimarlık üzerine yazdığı kitapları okuması oldu.

1541’de Palladio, Trissino ile birlikte Roma’ya gitti. Daha sonra birkaç kez tekrarlayacağı bu Roma gezileri, onun mimarlığının biçimlenmesinde büyük rol oynadı. Palladio bu kentte Bramante ve Raffaello gibi en önde gelen Yüksek Rönesans mimarlarının yapılarını gördü, Roma döneminden kalma yapıları inceledi, ölçtü ve çizimlerini yaptı.

1546’da Vicenza kent meclisi yapısının yenilenmesi için açılan yarışmayı Palladio kazandı. 1547’de Roma’ya gitti. 1549’da yapımına başlanan Kent meclisi, mimar olarak ününün yayılmasına yol açtı. Vicenza ve çevresinde pek çok saray ve villa gerçekleştirdi. 1554’te bir kez daha gittiği Roma’da iki yıl kaldı. Bu arada Le antichitâ di Roma (“Roma’nın Tarihsel Yapıtları”) adlı kitabını yayımladı. Kitap iki yüzyıl boyunca Roma kenti ve mimarlığı üzerine yazılmış en önemli kaynak olma niteliğini korudu. 1556’da Daniele Barbaro, Eski Romalı mimarlık kuramcısı Vitruvius’un IS 26’da yazmış olduğu De arcbitectura (“Mimarlık Üzerine”) adlı kitabı yayımlarken, Palladio da kitabın resimlerini hazırladı.