Abdülmuttalib bin Rebia Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

34

Abdülmuttalib b. Rebîa b. el-Hâris el-Hâşimî (ö. 61/680-81) Hz. Peygamber’in amcası Hâris’in, torunu, sahâbf.

Bazı kaynaklarda adı Mutta lib olarak geçiyorsa da tabakat ve hadis kitapla­rının çoğunda Abdülmuttalib diye kay­dedilmekte ve Peygamber’in onun adını değiştirmediği anlaşılmaktadır. Annesi, Hz. Peygamber’in amcası Zübeyr’in kı­zı Ümmülhakem’dir. Kendisinin Sahîh-i Müslim’de yer alan riva­yetine göre, babalarının teşviki üzerine FazI b. Abbas ile birlikte Peygamber’e giderek evlenecek çağa geldiklerini ve zekât memurluğundan kazanacakları parayla evlenmek istediklerini söyledi­ler. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem. Pey­gamber ailesine mensup kimselerin bu yolla para kazanmalarının doğru olma­dığını hatırlattı ve kendi amcasının oğlu Nevfel b. Haris ile Mahmiye b. Cez’i çağırttı. Bunlardan Nevfel’e, kızını yeğe­ni Abdülmuttalib’e. Mahmiye’ye de kızı­nı Fazl’a vermesini tavsiye etti. Gençler bu suretle evlendiler. Abdülmuttalib’e kızını verenin, Nevfel’in kendisi değil kardeşi Ebû Süfyân olduğu da rivayet edilmektedir.

Abdülmuttalib Hz. Ömer’in hilâfetine kadar Medine’de kaldı. Sonra Dımaşk’a yerleşti ve orada vefat etti. Vefat tarihi için hicrî 62 (681-82) yılı da gösteril­mektedir.

Abdülmuttalib Hz. Peygamber’den ve Ali’den hadis rivayet etmiş, kendisinden de oğlu Abdullah, Abdullah b. Haris b. Nevfel ve onun oğlu Muhammed riva­yette bulunmuşlardır.

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi