Kaos Kuramı Nedir, Kaos Teorisi Nedir, Tanımı Hakkında Bilgi

36

Kaos kuramı, Kaos teorisi veya Kargaşa Kuramı, başlangıç ​​koşullarına oldukça duyarlı dinamik sistemlerin davranışına odaklanan matematiğin bir koludur. ‘Kaot’, disiplinlerarası bir teoridir ve kaotik kompleks sistemlerin belirgin rastlantısallığı içerisinde, başlangıçta hassas olarak bilinen, programlamaya bağımlı olan, altta yatan kalıplar, sabit geri bildirim döngüler, tekrarlı, kendi kendine benzerlik, fraktallar, kendi kendini örgütleme ve programlamaya bağımlılık vardır Başlangıç ​​koşullarına bağımlılık. Kelebek etkisi, deterministik bir doğrusal olmayan sistemin bir durumundaki küçük bir değişikliğin, daha sonraki bir aşamada, örn. Brezilya’da kanat çırpan bir kelebek, Teksas’ta bir kasırga meydana getirebilir.

Başlangıç ​​koşullarındaki küçük farklılıklar (sayısal hesaplamadaki yuvarlama hataları gibi) bu tür dinamik sistemler için geniş bir farklı sonuç verir – genel olarak kelebek efekti olarak adlandırılan bir yanıt – genel olarak davranışlarının uzun vadeli tahminini imkansız hale getirmek. Bu, bu sistemler deterministik olmasına rağmen, yani gelecekteki davranışlarının başlangıç ​​koşullarına göre belirlendiği anlamına gelir, rasgele unsurlar içermez. Başka bir deyişle, bu sistemlerin deterministik yapısı onları öngörülebilir hale getirmez. Bu davranış, deterministik kaos veya basitçe kaos olarak bilinir.

Kaotik davranış, hava ve iklim gibi bir çok doğal sistemde görülür. Ayrıca yol trafiği gibi yapay bileşenlere sahip bazı sistemlerde kendiliğinden oluşur. Bu davranış, kaotik bir matematiksel modelin analizi yoluyla veya yineleme parselleri ve Poincaré haritaları gibi analitik teknikler yoluyla incelenebilir. Kaos teorisi, meteoroloji, sosyoloji, fizik, çevre bilimi, bilgisayar bilimleri, mühendislik, ekonomi, biyoloji, ekoloji ve felsefe gibi çeşitli disiplinlerde uygulanabilir. Teori, karmaşık dinamik sistemler, kaos teorisinin kenarı, kendi kendine montaj süreci gibi alanlara temel oluşturdu.