2010 Yılı Demografik Verileri Bakımından Samsun İlinin Sosyolojik Çözümlemesi

Adem
Sağır, Erkan Dikici –
2010 Yılı Demografik Verileri Bakımından Samsun İlinin
Sosyolojik Çözümlemesi

Bu çözümlemede kullanılan temel değerler ise
“nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı, cinsiyete göre dağılımı, nüfusun
medeni duruma göre dağılımı” göstergelerinden oluşmuştur.

Demografi: Yunanca demos (halk) ve graphein
(yazmak) kelimelerinden meydana gelmiştir. Nüfusun coğrafyası veya nüfusbilim
olarak da tanımlanır.

…insan topluluklarının ve onların
çoğalmalarıyla azalmalarının, göç, doğurganlık ve ölüm oranlarındaki değişen
kalıplara ve cinsiyet oranı, bağımlılık oranı ve yaş yapısı türünden
özelliklere göre incelenmesini anlatan bir terim olarak tanımlanmaktadır (s.
735).

Samsun İl Nüfus Durumu

Toplam

Erkek

Kadın

Türkiye

56.222.356

28.308.856

27.913.500

Samsun

816.576

404.583

411.993

Vezirköprü, Türkiye’de en fazla
köye sahip ilçe olup, bu bağlamda nüfusun çoğunun kırsal kesimde toplandığı
ilçedir.

İsmail Tufan başkanlığında yürütülen
araştırmanın sonucuna göre en uzun ömürlü insanların Karadeniz Bölgesi’nde, en
kısa ömürlülerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, en zengin yaşlıların
da Ege ve Akdeniz sahillerinde yaşadığı belirlendi. Araştırmada Türk erkeğinin
ortalama ömrünün 64, Türk kadınının ise 68 olduğu ortaya çıktı (s. 740).

Samsun’un nüfus yapısının en önemli
özelliklerinden birisi de genç ve dinamik bir nüfusa sahip olması görülmüştür.
Özellikle doğurganlık oranının oldukça yüksek olduğu şehirde, bu yaş grubunun
gelişimi ve büyük ilçelerde toplandığı görülmüştür. Bu anlamda ilkadım, Atakum
ve Canik ilçelerinin Samsun’un nüfusunun toplandığı en önemli ilçelerdir.

Sağır, Adem ve Dikici, Erkan. (2011), “2010 Yılı Demografik Verileri Bakımından
Samsun İlinin Sosyolojik Çözümlemesi
,” Samsun
Sempozyumu
13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 2, s. 733-752,
Samsun 2012