Yuhanna Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

28

YUHANNA ( ? – İS 70 ?)

Filistinli din adamı. Kendi adıyla anılan Incil’in yazarı, Hz. İsa’nın on iki arkadaşından biridir.

Filistin’de Taberiye gölü yöresinde doğdu, doğum yılı bilinmiyor, İS 70 dolaylarında öldüğü sanılıyor. Babası Zebedi’dir. Yoksul bir balıkçıydı, Hz.İsa’nın peygamberliğine ilk inanan on iki kişiden biridir. Kendi adıyla anılan ve Dördüncü Incil olarak bilinen kitabın yazarıdır. Hz. İsa kendisine Boanerces adını vermişti. “Yuhanna İncili” denen ve Yeni Ahit’in dördüncü bölümünü oluşturan kitabın yazılış yılı da tartışmalıdır. Kimi araştırıcılara göre Yuhanna’ nın ölümünden biraz önce, İS 70’te yazılmıştır, kimileri de yazılış yılının kesin olmadığını ileri sürer.

Yuhanna İncili 21 bölümdür, felsefe konularının ortaya konuşunu andıran bir biçimi vardır. Hıristiyan felsefesinin önemli kaynaklarından biridir. “Kelam başlangıçta var idi ve kelam Allah nezdinde idi ve kelam Allah idi” diye başlar. Öteki İnciller’e benzemeyen bu söyleyiş biçimi yaratılış olayını “Söz” anlamına gelen Yunanca Logos’la (kelam) başlatır. Hz.îsa’nın başından geçen olayları, onun insanüstü kişiliğini, mucizelerini, Tanrı’ya olan yakınlığını, peygamberlik görevlerini, karşılaştığı güçlükleri anlatır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi