Yeni Sabah Gazetesi (1938-1964) Tarihçe, Yazarları, Yayın Politikası, Hakkında Bilgi

25

YENİ SABAH İstanbul’da 26 yıl süreyle yayımlanmış günlük siyasî gazete (1938-1964).

Cemalettin Saraçoğlu ile Peyami Safa’nın ağabeyi İlhami Safa’nın ortaklaşa kurdukları Yeni Sabah gazetesi, M.P.’nin girişimiyle Safa Kılıçlıoğlu tarafından satın alındığında (1948) günlük tirajı 5 000’i geçmeyen, etkisiz bir yayın organıydı. Yazarları arasında Cemalettin Saraçoğlu, Şükrü Baban, Refi Cevat Ulunay, Kadircan Kaflı gibi adlar yer alıyordu.

Siyasî hayatta çok partili bir düzene geçildiği dönemde iş adamı Safa Kılıçlıoğ-lu tarafından yeniden düzene sokulan gazete, gelenekçi – tutucu ve antikomünist bir yayın politikası benimsedi. Sabri Esat Siyavuşgil, Peyami Safa, Mithat Sertoğlu ve olay yaratan dizi yazılanyle Esat Mahmut Karakurt gibi yazarlar gazetenin kadrosunda yer aldı; Nezihe Araz ve Hakkı Devrim, yazı kadrolarına 1957’den sonra katıldılar. Yönetimi Reşat Mahmut Yanardağ’ın ardından Osman N. Karaca, Alp Zirek, Oğuz Akkan, Hakkı Devrim, Nezih Demirkent tarafından yürütüldü. Kılıçlıoğlu’nun Yeni Sabah’ı, sert üslûbu, genel politikasına uygun tefrikaları ve teknik üstünlükleriyle kısa sürede yüksek tirajlı bir yayın organı haline gelmişti. Nitekim 1948’de 5 000 olan tiraj ertesi yıl 35 000’e çıktı, 1953’te de 150 000’i buldu.

Bu arada Yeni Sabah, başlangıçtaki siyasi eğiliminden tamamen uzaklaşmış, 1950 sonrasında Safa Kılıçlıoğlu ile Başbakan Adnan Menderes arasındaki dostluğa paralel olarak D.P. icraatının en ateşli savunucusu haline gelmişti. Ama bu dostluktaki dalgalanmalara uygun olarak zaman zaman övgülerin yerini yergilerin aldığı da gözden kaçmıyordu. Hattâ Kılıçlıoğlu – Menderes yakınlığının kopma döneminde Yeni Sabah, C.H;P. organı Ulus’un da ötesinde bir üslûbu benimsedi. Kararsızlık 27 Mayıs’tan sonra da sürdü ve bu dalgalanma gazetenin tiraj kaybetmesine yol açtı. Nitekim 1964’te toplu sözleşme anlaşmazlığı nedeniyle kapandığı vakit Yeni Sabah’ın tirajı 60 000’e kadar düşmüştü.