Werner Brock – Bir Yaklaşım Denemesi – Varlık ve Zaman

Werner Brock – Bir Yaklaşım Denemesi – Varlık ve Zaman

Dasein’ın zamansallığı ile ilişkisi bakımından bütünüyle yeniden ele alınıp tartışılan bir özellik, onun tarihselliğidir.

Dasein’ın zamansallığının açıklanmasının amacı, bizzat zamanın doğasına dair bir kavrayış elde etmektir.
Zamanın ‘Varlık’ sorununa ‘aşkın bir ufuk’ olarak açıklanması hedefe; Varlık ile kastedilenin çözümlemesine götürecektir.

Ne makânın öznede ne de dünyanın mekânda olduğu, bilakis ‘dünya içinde Varlık’ olarak Dasein’ın kendine ait mekânsallığa sahip olduğu ve mekânı açtığı kadarıyl, mekânın dünya ‘içinde’ ve onun bir ayırt edici özelliği olduğu gösterilir.

Dasein’ı bir bütün olarak ontolojik yani varoluşsal biçimde tasarlamaya dönük olarak atılan ilk adım, ölüm olarak ‘ölüm’ün değil, fakat kendi ölümüne doğru varlık’ın çözümlemesidir. Ölüm, Dasein’ın sonudur, o bununla bir bütün haline gelir.
Ölüm, Dasein’ım Varlık’ına aittir; ve bu onun Varlığının bir hali/kipi-dir ki Dasein varolur olmaz buna açıktır ve onu üstlenmesi gerekir.

Dasein’ın en iç saklı imkânı olarak ölüm.

Ölümün bağıntısız yapısı Dasein’ı başkalarından koparıp yalnız başına bırakır ve onu kendisine gönderir: Saklı Varlık imkânı tahlikede olduğunda, kaygı dünyasına ve diğer insanlara dönük her türlü tasanın akim kaldığını –sükût ettiğini farkettirir. Dasein ancak kendisinin böyle olmasını sağlayabildiğinde ‘sahih’ olabilir.

Martin Heidegger
Hazırlayan: Ahmet Aydoğan
Say Yayınları, 2008