Walter Benjamin – Başarıya Giden Yolda On Üç Tez

Walter Benjamin – Başarıya Giden Yolda On Üç Tez

Hakiki icraatlere karşılık gelmeyen büyük başarı yoktur. Ama bu icraatleri başarının temeli olarak varsaymak hata olurdu. İcraatler bizatihi neticelerdirler…

Davranışlarında sadece basitliği ve saydamlığı kılavuz edinen veya ediniyormuş gibi görünen kişiler uzun vadede başarıyı elde ederler.

Halkın, en yüksek dereceden hassas ihtiyacı olan ‘açıklık’ arzusu hakkında hiçbir fikri yoktur.

Şöhret veya daha doğrusu başarı, eskiden olduğu gibi meziyet olmaktan çıkıp bir mecburiyet haline gelmiştir.

Başarı da bir randevudur. Doğru zamanda doğru yerde bulunmak küçümsenecek bir şey değildir. Çünkü bu, talihin bizimle yaptığı anlaşmanın dilinden anlamak demektir.

Benjamin
Say Yayınları, Ocak 2006