Tarihi Şahsiyetler

Vahşi bin Harb Kimdir, Hayatı, (Hamza’yı Şehit Eden Köle)

Vahşî bin Harb Habeşî. Mekke’nin Fethi’nden sonra Müslüman olan sahâbelerdendir. Hamza’nın Bedir Savaşında öldürdüğü Tu’ayme’nin kardeşinin oğlu olan Cübeyr bin Mut’im’in kölesiydi. Habeşli olduğu için, el ile mızrak atmada ustaydı. Uhud Savaşı’nda, Cübeyr buna; Hamza’yı öldürürmesi halinde âzâd edeceğini, Hind de, babasının ve amcasının intikâmı için, Vahşî’ye ödül vaad etmişti. Uhud Savaşı’nda Vahşî, bir fırsatını bulup Hamza’ya ok atarak ağır yaraladı ve kılıcıyla şehid etti.

Hicri 8. yılda Mekke fethedildiği gün, Hz. Muhammed, Kureyş’in hepsini affetti. Yalnız on kişinin adını söyleyip, bunları gören öldürsün buyurdu. Hind ile Vahşî bunlar arasındaydı. Hind, Müslüman oldu. Vahşî ise Mekke’den kaçtı. Bir süre uzak yerlerde kaldı. Sonra pişman olup, Medîne’de mescide gelip selâm verdi. Hz. Muhammed selâmını aldı. “Yâ Resûlallah, bir kimse Allah’a ve Resûlüne düşmanlık yapsa, en kötü, en çirkin günâh işlese, sonra pişman olup, temiz îmân etse Resûlullah’ı canından çok sevici olarak, huzûruna gelse, bunun cezâsı nedir?” dedi.  Hz. Muhammed;

“Îmân eden, pişman olan affolur. Bizim kardeşimiz olur.” buyurdu. “Yâ Resûlallah, ben îmân ettim. Pişman oldum. Allahü teâlâyı ve O’nun Resûlünü her şeyden çok seviyorum. Ben Vahşî’yim.” dedi. Îmân edip, affa kavuştu. Fakat Yemâme tarafına gitmesi emrolundu.  Hz. Muhammed’e karşı çok mahçup olup, başını eğip hep öyle yaşadı. Bir daha Medîne’ye gelmedi.

Hicri 11. yılda Ebu Bekir’in halîfeliği devrinde Yemâme’de mürtedler (dinden dönenler) ile çok şiddetli harp oldu. Müseyleme ordusundan 20.000 kişi öldü. Halid bin Velid askerlerinden 2000 kişi şehit oldu. Önce Müslümanlar bozuldu. Sonra Vahşî kahramanca saldırıp, Hamza’yı şehit etmiş olduğu kılıçla yalancı peygamberlik iddiâsında bulunan Müseylemet-ül Kezzâb’ı öldürdü. Bunu gören Müslümanlar hücum ederek zafer elde ettiler.

Hz. Muhammed’in Vahşî’yi Yemâme tarafına göndermesinin büyük mûcize olduğu böylece meydana çıktı. Vahşî, Yermük Gazâsında da bulunup, Rumlara karşı çok kahramanlıkları görüldü. Humus’ta yerleşti. Osman zamânında orada vefât etti.