Nedir ?

Tevvab Nedir, Tevvab Ne Demektir, Tevvab Anlamı

Tevvâb (ar. s.)

Çok çok tevbe kabul eden manâsına mübalağalı ism-i faildir. Cenab-ı Hakk için kullanılır. Kur’ân-ı Kerim’de Allah’ın sıfatı olarak bir çok âyette “Tevvâb”, “Rahim” isimleri geçmektedir, Müfessirlere göre Allah’ın Tevvâb ismi şu üç manayı ihtiva etmektedir.

  1. Kendisine tevbe ederek rücu’ eden kullan çok demektir.
  2. Öyle çok tevbe kabul eder ki tevbe edilen her gjnahı afveder demektir.
  3. Tevbeyi kabulde çok beliğdir. Yani tevbe eden bir günahkârı hiç günah yapmamış gibi addeder.

 

İlgili Makaleler