Safahat Kimin Eseridir, Kim Yazmıştır, Kitabı Hakkında Bilgi

176

Safahat , Mehmet Âkif Ersoy’un 1911-1933 yılları arasında yayımladığı yedi şiir kitabındaki şiirleri bir araya getiren eserdir.