Paulus (hukukçu) Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

22

PAULUS (2-3. yy)

Romalı hukukçu. Dönemin en seçkin beş hukukçusu arasında yer almıştır.

Iulius Paulus 2. yy sonları ile 3. yy başları arasında yaşadı. İmparator Septimius Severus (193-211) ve Caracalla (211-217) dönemlerinde konsül üyesi olarak görev yaptı. Severus tarafından, Roma İmparatorluğu’nda hukuk alanında en yetkili makam olan valilikle görevlendirildi. Papinianus’un ölümünden sonra imparator Caracalla tarafından vatandaşlarca yapılan başvurulan değerlendirme görevine getirildi.

Yazar ve öğretmen olarak klasik dönem sonu hukukçular arasında önemli bir yere sahiptir. Gaius, Papinianus, Ulpianus ve Modestinus’la birlikte en büyük beş hukukçudan biri olarak kabul edilir. Zeki bir yazar ve mantığı ağır basan bir hukukçu olarak tanınır. Temel ilgisi, kurallar bulmaya değil, daha çok somut durum çözümlemesine yönelik olmuştur. Yasaların yorumunu bilim haline getiren hukuk uygulayıcılarından (jurisconsultus) biridir.Bu grubun içinde, hukuku çözülmesi gereken sorunlar toplamı olarak ele alan bir yöntemin kurulmasına katkıda bulunmuştur.

Paulus, Ulpianus’tan sonra dönemin en üretken yazarıdır. Alman resmi hukuksal kararlar üzerine, kendi görüşleri ve açıklamalardan oluşan kitaplar yayımladı-. Kendi deneyimleri üzerine temellendirdiği, nedenlere yönelik çalışmalar yaptı. Bunlardan biri, Responsa (“Yanıtlar”) adıyla tanınan kitabıdır. Ayrıca kamu hukuku, özel hukuk, ceza hukuku ve mali hukuk konularında uzun bir monografiler dizisi yazdı. Beş kitaptan oluşan Sentetiae ad filium (“Kararlar”) adlı yapıtındaki anlatıların gerçekliği tartışmalıdır. Bu yapıtın bir bölümü Breviarium Alaricia-num’da yer almıştır. Yazdığı kitapların toplamı sekseni aşmaktadır.

İmparator I.İustinianos tarafından hazırlatılan ve Roma hukuku alanında en temel başvuru kaynaklarından biri olarak kabul edilen Digesta’da Paulus’un çalışmalarından büyük ölçüde yararlanılmıştır. En fazla sayıda göndermenin Ulpianus ve Paulus’a yapıldığı bu derlemenin yaklaşık olarak altıda biri Paulus’ tan alınan parçalardan oluşmaktadır.

•    YAPITLAR (başlıca): Responsa, (“Yanıtlar”); Sentetiae ad filium, (“Kararlar”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi