Sosyologlar

Orhan Türkdoğan

Yazar, sosyolog. Malatya’da doğdu. İlk, orta ve liseyi doğduğu şehirde okudu. A. Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesini bitirdi (1955). 1955-1959 arasında Malatya Lisesinde felsefe öğretmenliği yaptı. 1959’da Erzurum Atatürk Üniversitesine asistan olarak girdi. 1962-1964 yılları arasında ABD Missiouri ve Nebraska üniversitelerinde sağlık-hastalık sistemleri ve köy sosyolojisi alanlarında eğitim gördü. 1972 ve 1980’de Almanya’da Hohenheim Üniversitesinde araştırmalarda bulundu. 1985’te Bolu-İzzet Baysal Üniversitesine, 1995’te Gebze İleri Teknoloji Enstitüsüne geçti. 1997’de emekliye ayrıldı. Önce İstanbul’a, sonra Antalya’ya yerleşti.

2008 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi onur ödülüne layık görülmüştür.

Orhan Türkdoğan, Güneydoğu kimliği, Alevîlik-Bektaşîlik, sosyal hareketler, Kemalizm üzerine eserler verdi.

Eserleri:

    Malakanların Sosyal Organizasyonu (Kars ve çevresinde yaşan Rus asıllı insanlar üzerine, 1970),
    Batı Almanya’nın Bir Kentinde Türk İşçilerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı (1973),
    Ziya Gökalp Sosyolojisinde Bazı Kavramların Değerlendirilmesi (1973),
    Türkiye’de Köy Sosyolojisinin Temel Sorunları (2. bs., 1977),
    Türk Tarihinin Sosyolojisi (1977; 2003),
    Kemalist Modelde Fert ve Devlet İlişkisi (1978),
    İkinci Neslin Dramı-Avrupa’daki İşçilerimiz ve Çocukları (1984),
    Sosyal Şiddet ve Türkiye’nin Gerçeği (1985),
    Değişme Kültür ve Sosyal Boyutlar (1988),
    Bilimsel Değerlendirme ve Araştırtma Metodolojisi (1989),
    Çağdaş Türk Sosyolojisi (1995), Alevî-Bektaşî Kimliği (1996),
    Güneydoğu Kimliği: Aşiret Kültür ve İnsan (1997),
    İşçi Kültürünün Yükselişi (1998),
    Kemalist Sistem-Kültürel Boyutları (1999),
    Osmanlı’dan Günümüze Türk Toplum Yapısı (2002),
    Sosyal Hareketlerin Sosyolojisi (2004)

İlgili Makaleler