Menedotos Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

MENEDOTOS (2-yy)

Anadolulu hekim ve filozof. Kuşkuculuk öğretisini geliştirerek yaymaya çalışmıştır.

2.yy ortalarında yaşadığı, Nikomedyalı (İzmit) olduğu, Kuşkuculuk’un gelişmesine çalıştığı gibi bitkilerden, köklerden ilaç yaparak sağlık koruma işleriyle uğraştığı bilinmektedir. Yazdığı kitapların çoğunu imparator Septimus Severus’a adamış, ünlü hekim Galenos’la hekimlik konusunda tartışmalara girişmiştir.

Menedotos felsefeyle hekimliğin birbirine bağlı olduğu görüşünü benimsemiş, sağlık korumada deneysel yönteme başvurmanın gereğini savunmuştur. Bu nedenle hekimlikte deneysel yöntemin bulucusu sayılır. O, bu yöntemden yola çıkarak, gerçeğin ancak karşılaştırmalı deneylerle kavranabileceğini, birkaç deneyle yetinmemenin gereğini ileri sürer. Ona göre duyuların denetimi için deneylerin değişik koşullar altında yinelenmesi, benzerin benzeri doğuracağı kanısına bağlanılmaması gerekir. Tümevarım yöntemiyle gerçeğe varılamaz, önce deneye başvurmalı, tümevarımla bağdaşıp bağdaşmadığı araştırılmalıdır Bilgide belli tanıtlara bağlanmak da doğru değildir, ardı ardına gelen ve birbirini doğrulayan saptamalara önem verilmelidir.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi