Mehmed Emin Ağa -Mimar- Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

19

Mehmed Emin Ağa (ö. 1815) Hassa başmimarı.

İnşaat defterlerinde Hafız Mehmed Emin imzasını kullanmıştır. Onunla ilgili en önemli bilgiler, 2 Ocak 1802 tarihli Hassa Mimarları Ocağı mimar halifeleri­nin listesinde yer almaktadır. Buna göre Hacı Ali oğlu Selânikli Hafız Mehmed Emin, 2 “sağ ak­çe” yevmiye ile 7 Mart 1785 tarihinde mi­mar halifesi olarak tayin edildi. Mimar ha­lifeliği süresince önemli işlere imza attı. 1795’te Kırım yakınlarındaki Anapa Kalesi’nin tamiratını 10 Mayıs 1802’de Lârende’de medfun Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin annesinin türbe ve tekkesinin tamiratını gerçekleştirdi. Bu arada 1802 yılında Hasköy Mühendishânesi’nde eğitim almaları sağlanan kırk altı mimar halifesinin arasında yer alarak bil­gisini arttırdı.

Mehmed Emin Ağa üç dönem Hassa başmimarlığı yaptı. İlk başmimarlığı 1807 ortalarından 1808 sonuna kadar sürdü. Bu dönemde 17 Ekim 1807’de Hasbahçe Kayıkhânesi’nin inşasını. 24 Ekim 1807’de Enderûn-ı Hümâyun Cebehânesi yanında Tüfenkhâne ve ambar inşasını 26 Aralık 1807’de Humbarahane Kışlası tamiratını 10 Şubat 1808’de Boğaziçi Yûşâ te­pesinde tabya inşasını 15 Temmuz 1808’de dergâh-ı âli kapıcıbaşıları kışlalarının tami­ratını ve 6 Eylül 1808’de Rumeliboğazı Feneri’nin tamiratını yaptı.