Marie de Medici Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

40

MARİE DE MEDICI (1573-1642)

Fransa kraliçesi. Oğlu XIII.Louis’nin naibesi olarak 1610-1617 arasında ülkesini yönetmiştir.

26    Nisan 1573’te İtalya’da Floransa’da doğdu, 3 Temmuz 1642’de Köln’de (bugün FAC’de) öldü. Toskana Büyük Dükü Francesco de Medici’nin kızıydı. Ekim 1600’de Fransa Kralı IV.Henri (1553-1610) ile evlendi. Kocasının Mayıs 1610’da öldürülmesi üzerine oğlu XIII.Louis’nin naibesi olarak Fransa’yı yönetmeye başladı.

Gözdesi Ancre Dükü Concini’nin etkisiyle IV. Henri’nin danışmanlarını görevden aldı; IV.Henri’ nin dış politikasını bütünüyle terkederek İspanya ve Papalık’la yakınlaşma politikası izlemeye başladı. İzlediği siyasete karşı çıkan nüfuzlu kişilerin Ocak 1614’teki silahlı ayaklanma girişiminden sonra Etats-Generaux’yu (Kralın düzensiz olarak toplantıya çağırdığı danışma meclisi) toplamak zorunda kaldı. Ancak Etats-Generaux’da, temsil edilen sınıflar arasındaki çıkar çelişkilerinin neden olduğu görüş ayrılıklarından yararlanarak kısa sürede ülke yönetiminde yeniden denetim sağladı.

Reşit olmasına karşın yönetimden uzak tutmayı sürdürdüğü XIII.Louis’nin 1617’de gerçekleştirdiği bir darbeyle yönetimi ele geçirmesinden sonra Blois’ ya sürgüne yollandı. Şubat 1619’da sürgünden kaçarak, ilişki kurduğu bazı soylularla birlikte XIII. Lou-is’ye karşı başlattığı ayaklanma, Ağustos 1620’de yenilgiye uğradı. Kısa bir süre sonra XIII.Louis tarafından affedildi ve Paris’e yerleşmesine izin verildi. 1622’de yeniden Kraliyet Danışma Meclisi’ne giren Marie de Medici, XIII.Louis’nin başbakan yaptığı kardinal Richelieu’nün izlediği iç ve dış politikaya karşı çıkarak onu kralın gözünden düşürmeye çalıştı. Kasım 1630’da XIII.Louis’den Richelieu’ yü görevden almasını istediyse de bunu kabul etmeyen XIII.Louis tarafından Şubat 1631’de Compi-egne’e sürgüne gönderildi. Temmuz 1631’de sürgünden kaçarak Brüksel’e geçen Marie de Medici, önce Londra’ya daha sonra da Köln’e giderek, burada yerleşti. Richelieu’ye karşı entrikalarını sürdürdüyse de bundan bir sonuç elde edemedi ve ölümüne değin bir daha Fransa’ya dönemedi.

Marie de Medici güzel sanatların gelişmesine destek olmuş, başta Paris’teki Lüksemburg Sarayı olmak üzere birçok yapı yaptırmıştır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi