Ana Sayfa Tarih Tarihi Şahsiyetler Marco Polo Kimdir, Hayatı, Eserleri, Keşifleri, Hakkında Bilgi

Marco Polo Kimdir, Hayatı, Eserleri, Keşifleri, Hakkında Bilgi

0

POLO, Marco (ykş. 1254-1324)

İtalyan, gezgin. Asya gezisine ilişkin gözlemlerini yazılı hale getirerek Orta Çağ Avrupası’nın dış dünyaya açılmasında önemli bir rol oynamıştır.

Venedik’te doğdu, aynı kentte öldü. Cumhuriyetçi geleneklere sahip ve önemli bir ticaret merkezi olan bu kente ll.yy’da yerleşen zengin bir Dalmaçya kökenli tüccar ailenin oğluydu. Marco bir yaşındayken evden ayrılan babası Niccolo ve amcası Maffeo, İstanbul’da bulundukları 1260 yılında bütün servetlerini mücevherata çevirerek Karadeniz üzerinden Kı-fım’a gittiler.Moğol İmparatorluğu’na bağlı Berke Han yönetimindeki Volga kıyılarında yaptıkları alışverişle servetlerini daha da artırdılar. Bölgedeki karışıklıklar nedeniyle geldikleri yoldan dönemeyince Buhara Çölü’nü aşıp İran’a geçtiler. Kubilay Han’ın elçileriyle karşılaştıktan sonra dönmekten vazgeçip uzun bir yolculuk yaparak 1265’te Han’ın yazlık sarayı Şang-tu’ya vardılar. Burada geniş bilgi ve görgüleriyle ilgisini çektikleri Kubilay Han tarafından Papa’ya elçi olarak gönderildiler. Papa’dan ülkesine Hıristiyaniık’ı öğretecek bilgili misyonerler göndermesini isteyen Kubilay Han’ın mektubuyla 1269’da Venedik’e döndüler. Ancak Papa’nın kısa bir süre önce ölmüş olduğunu öğrendiler ve bekledikleri ilgiyi bulamadılar.