Manuel Azana Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

25

AZANA Y DIAZ, Manuel (1880-1940)

İspanyol siyaset adamı. II. Cumhuriyet döneminde bakanlık, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yapmıştır. Kurgu

10    Ocak 1880’de Alcala de Henares’te doğdu, 4 Kasım 1940’ta Fransa’da Montauban’da öldü. Escori-al’de Augustin tarikatının Maria Cristina Koleji’nde okudu, buradan kiliseye karşı düşünceler edinerek ayrıldı. Daha sonra Paris’te hukuk öğrenimi yaptı, edebiyat ve felsefeyle ilgilendi. İlk mesleği gazetecilikti. 1908-1920 arasında Madrid Üniversitesi’nde genel sekreterlik yaptı. Bu dönemde George Borrows, Stendhal ve Bertrand Russel’dan çeviriler yapmış, kilise düşmanı öyküler yazmıştır. İspanyol yazarı Juan Valera’nın yaşamöyküsüyle 1926’da Ulusal Edebiyat Ödülü’nü kazanmıştır.

İspanya 1800’lerden beri iç içe geçmiş üç büyük savaşımın verildiği bir ülkeydi. Bunlar, Kilise’yle Liberaller arasında; önce büyük toprak sahipleri, sonra da burjuvalarla yoksul köylüler ve işçi sınıfı arasında; bir de Katalonya ve Bask bölgesinde özerklik isteyenlerle, koyu merkeziyetçilik yanlısı olanlar arasındaki çelişkilerden doğan savaşımlardı. Ordu, kilise ve ekonomik gücü ellerinde tutanlarla, aydınların, işçilerin ve köylülerin büyük bir bölümü karşı karşıya gelmişlerdi. 1931’de kralcıların seçimi kaybetmesiyle Kral VIII. Alphonse’un tahttan çekildiği ve Cumhuriyet’in ilan edildiği sırada İspanya’da yaşayan 24 milyon kişinin yarısı okuma yazma bilmiyordu.

Sekiz milyon kişi yoksul durumdaydı, iki milyon köylünün hiç toprağı yoktu, yirmi bin kişi İspanya’ nın yarısına sahipti. Ülkede yirmi bin keşiş, altmış bin rahibe, otuz bir bin papaz, beş bin manastır vardı. Ordudaki on beş bin subayın sekiz yüzü generaldi.

Azana’nın politikayla ilgilenmeye başlaması, kralın başbakanı Primo de Rivera’nın diktatörlüğünün sonuna rastlar. O sırada, 19.yy’ın başından beri yarı siyasi, yarı edebi, liberal bir dernek olan Ateneo’nun üyesiydi. Güzel konuşmalarıyla ün yapmıştı. Cumhuriyetçi aydınlarla bu dernekte tanışmış ve ilişki kurmuştu. 1930’da derneğin başkanlığına seçilmiş, Cumhuriyetçi eylemi örgütleyebilmek için çaba harcamıştı. Bir parti kurmak için yaptığı girişimler sonunda başarıya ulaşmış, ileride kurulacak Halk Cephesi’nin sağında ve burjuva partileri arasında yer alacak olan “Sol Cumhuriyetçi” partiyi kurmuştur.