Gramer Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

33

Bir lisanı meydana getiren ses, sözcük yapılışı, sözcük haznesi, anlam değişmeleri, cümle kuruluşu gibi unsurları inceleyip kurallara bağlayan dil bilgisi. Yunanca gramma kökünden gelmiştir.