Filozof Biyografileri

Makulat, Kategori Nedir, Ne Demektir, Tanımı (Felsefe Sözlüğü)

Makulat (arpç. i.)

Arabça makule kelimesinin çoğuludur. Felsefe ve mantıkta “Kategori” diye bildiğimiz şeydir. Birşeye, bir konuya isnad olunan sıfat veya nesnel varlıkların en genel ve temel özelliklerini dile getiren kavramlardır. Kategori kelimesini ilk defa Eflatun kullanmış fakat Aristo ile bu kavram sistemleştirilmiş, ortaçağ boyunca metafizik tartışmalarda ve klâsik mantıkta önde gelen bir kavram olmuştur. Kategorileri Aristo, varlığın yüce cinsleri olarak kabul etmiştir.

On Kategori vardır: 1-Cevher (öz), 2-Nicelik (Kemiyet), 3-Nitelik (Keyfiyet), 4-İzafet,5-Yer (Mekân), 6-Zaman,7-Sahip olma (mülk), 8-Durum (vaz),9-Etki (fiil), 10-Edilgi (infial).

Yeniçağ düşüncesinde Alman filozofu Kant ise zihnin sahip olduğu hüküm formlarına”Kateogri”demiş ve bunları 12 olarak tesbit etmiştir.