Louis Weber Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

34

WEBER, Louis (1866-1920)

Fransız, filozof. Gerçekliğin duyulur ortamda ve deneyle kavranan bir varlık olduğunu ileri sürmüştür.

Paris’te doğdu, aynı kentte öldü. Önce Politeknik Okulu’nda, sonra Fontainbleu’daki Topçuluk Okulu’nda öğrenim gördü. Bir süre subay ve hesap uzıjjanı olarak çalıştı, bu konularla ilgili yazılar yayımladı, çalışma bakanlığında başdenetimci olarak görevlendirildi. Bu süre içinde felsefeyle ilgili çalışmalarını sürdürdü. Revue de Metaphysique et Morale adlı felsefe dergisinin kurucuları arasına katıldı, felsefe sorunlarını içeren ilk denemelerini burada yayımladı.

Weber, ele aldığı sorunları, diyalektik bir yöntemle inceleyerek açıklamaya çalışır, özellikle bilgi kuramı üzerinde durur, değişik felsefe öğretilerini eleştirerek kendi görüşünün tabanını oluşturmayı amaçlar. Ona göre bilgi kuramında, kavramların oluşumunda deney ve deney verileri temel öğelerdir. Çünkü deney bir oluş içinde gerçekleşir, bu nedenle ilkel bir gerçekliği vardır. Deney yalnız ilkelerin ve kavramların kazanıldığı bir alan olarak görülmemelidir, çünkü ondan sağlanan daha başka veriler de vardır. Deneyle edinilen izlenimler, algılar, anlıkta geniş bir soyutlamaya uğratılarak yeni kavramlar oluşturulur. Algı duyumdan daha gerçektir, çünkü bireysel bir özelliği yoktur, bu nedenle de bilimsel bilginin kaynağıdır. Bilimsel bilginin başlıca özelliği bir bilinç niteliği taşıması, zorunlu olmasıdır. Bilen özne, bilinen nesne ve ikisini bağdaştıran eylem, deneyle birliktedir, birbirinden ayrı değildir. Gerçekliğin odağında özne değil deneyin kendisi vardır, bu da “bilmenin gerçekliği”dir.

Weber’e göre deney özneye bağlı değildir, bağımsızdır, kendi süreci içinde gelişir. Öznenin bütün başarısı deneyi kavramak, onu kendi özgün akışı içinde yakalamaktır. Özne deneyi önceden göremez, belirleyemez, yalnız onu anlatmaya çalışır. Felsefenin görevi de özne-deney bağlantısına dayanan bilginin gelişimini açıklamak, onu belli bir dizge içinde bütünlüğe kavuşturmaktır. Bu nedenle felsefe “usun düzenli bir tarihidir”.