Louis Kahn Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

KAHN, Louis Isadore (1901-1974) ABD’li mimar ve kent tasarımcısı. Yapıtlarıyla olduğu kadar kuramsal yaklaşımıyla da 20. yy’ın ikinci yarısındaki mimarlık düşüncelerini etkilemiştir.

Estonya’mn Saarama Adası’nda doğdu, New York’ta öldü. Ailesi 1905’te ABD’ye göç ederek Philadelphia’ya yerleşti, 1915’te de ABD yurttaşlığına geçti. Küçük yaşta özellikle müzik ve resim alanlarındaki yeteneği güzel sanatlara yönelmesine
neden oldu, ortaöğrenimini 1912-1920 arasında Philadelphia Güzel Sanatlar Akademisi’nde, Philadelphia Endüstri Sanatları Okulu’nda yaptı. 1920’de Pennsyl-vania Üniversitesine girdi ve 1924’te mimar oldu. Ertesi yıl Philadelphia kenti başmimarı JohnMolitor’ un bürosuna girdi, burada Philadelphia’mn 150. yılı sergisi için hazırlanan tasarımlarda çalıştı. 1928-1929 arasında Avrupa’ya gitti. Ülkesine döndükten sonra bir süre Paul P. Cret’in bürosunda çalıştı. 1932’de işsiz kalmış bir grup mimara katılarak onların yürüttüğü konut tasarımı, kentlerin sağlıklaştırılması, yeni yapım yöntemleri konularındaki çalışmaları yönetti. 1933’te Philadelphia Kent Planlaması Komisyonu yöneticiliğine getirildi. Philadelphia Kenti Konut Dairesi’ne danışmanseçildiği!937’de de kendi bürosunu açtı.

1941-1942’de mimar George Howe (1886-1955) ile, 1942-1943’te de George Howe ve Oscar Stonorov ile birlikte çalıştı. Howe’un ayrılmasından sonra Stonorov ile ortaklığını 1948’e değin sürdürdü. 1939’da ABD Konut Dairesi danışmanı oldu, 1946-1952 ve 1961-1962 arasında Philadelphia Kent Planlama Komisyonu danışmanlığını, 1951-1954’te de Philadelphia Geliştirme Dairesi danışman mimarlığını yaptı. 1948-1957 arasında Yale Üniversitesi’nin, 1950-1951’de Roma’daki Amerikan Akademisi’nin, 1956’da Massachusetts Institute of Technology’nin, 1957-1974 arasında da Pennsylvania Üniversitesi’nin mimarlık ve planlama bölümlerinde öğretim üyeliği görevinde bulundu. 1960’tan sonra ABD dışından da işler aldı. Bangladeş, Hindistan, Pakistan, Nepal, İran, ve İsrail gibi ülkeler için çeşitli planlama ve tasarım çalışmaları yaptı.

1953’te Amerikan Mimarlar Enstitüsü üyesi oldu. Çeşitli ulusal ve uluslararası ödüller kazandı. 1965’te Danimarka Mimarlar Birliği onur madalyası, 1969’da Amerikan Mimarlar Enstitüsü Philadelphia Kesimi 100. yıl altın madalyası, 1970’te New York Kesimi altın onur madalyası, 1971’de gene aynı örgütün ulusal altın madalyası, 1972’de RIBA (Royal Institute of British Architects-Ingiliz Mimarları Krallık Enstitüsü) altın madalyası ile çok sayıdaki onursal doktorluk unvanı bunlar arasındadır. 1959’da Otter-lo’da yapılan 10. CIAM (Congres Internationaux d’Architecture Moderne-Uluslararası Çağdaş Mimarlık Kongreleri) toplantısının kapanış konuşmasını da o yapmıştır.