Karamanoğlu Mehmet Bey Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

154

(ö. 676/1277) Karamanoğulları Beyliği nin kurucusu ve ilk hükümdan (1263-1277).

Kamereddin (Ermenek, Mut, Silifke, Gülnar ve Anamur yöreleri) ilinin subaşısı Karaman Bey’in en büyük oğludur. Kara­man Bey’in vefatı üzerine [muhtemelen 661/1263] Anadolu Selçuklu Hükümdan IV. Rükneddin Kılıcarslan emîr-i cândâr olan Karaman Bey’in kardeşi Bunsuz’u tevkif ettirmiş, çocuk yaştaki oğullarını da Konya yakınındaki Gevele Kalesi’n de hapse attırmıştı. IV. Kılıcarslan’ın 664 (1266) yılında öldürülüp Muînüddin Süleyman Pervane devlete tamamen hâ­kim olunca Karaman Bey’in oğullarını ser­best bıraktı. Ancak küçük kardeşleri Ali Bey rehin olarak Kayseri’de oturtuldu.

Beylerbeyi Hatîroğiu Şerefeddin, Ana­dolu’da Moğollar’a karşı isyan hareketine girişince(675/1276) Karaman Bey’in oğlu Mehmed Bey ve kardeşleri de ona katıldı­lar. Bunun üzerine Hatîroğlu, Hotenli Kadıoğlu Bedreddin İbrahim’i azlederek ye­rine Mehmed Bey’i Kamereddin ili subaşılığına tayin etti. Mehmed Bey hemen harekete geçerek güneyde deniz kıyısın­daki şehir ve kalelere hâkim olduğu gibi Moğollar’a da baskınlar düzenledi ve Ulukışla’daki 200 kişilik Moğol müfrezesini imha etti.

Hatîroğlu Şerefeddin’in Moğollar tara­fından yakalanıp öldürülmesinden (675/ 1 276) sonra Kamereddin ilinin eski suba­şısı Bedreddin İbrahim öç almak için Meh­med Bey’in üzerine yürüdü, fakat Göksu Geçidi’nde Mehmed Bey’e yenilerek güç­lükle kendini oradaki kalelerden birine at­tı ve sığındığı kalede Mehmed Bey tara­fından muhasara altına alındı. Bedreddin İbrahim’in mağlûp edilmesi Karaman Türkmenleri’nin gücünü arttırmış, Mehmed Bey’in muktedir bir kumandan ol­duğunu göstermiştir.

Önceki İçerikJean-Baptiste-Simeon Chardin Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi
Sonraki İçerikRobert Desnos Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi