Ana Sayfa Tarih Tarihi Şahsiyetler Juan Negrin Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

Juan Negrin Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

0

NEGRIN, Juan (1894-1956)

İspanyol devlet ve siyaset adamı. İspanya İç Savaşı’nın son iki yılında başbakanlık yapmıştır.

3    Şubat 1894’te Kanarya Adaları’ndan Tenerise’ nin Las Palmas kentinde doğdu, 14 Kasım 1956’da Paris’te öldü. Babası zengin bir tüccardı. Madrid Üniversitesi’nde öğrenimini tamamladıktan sonra Almanya’ya giderek fizyoloji alanında çalışmalar yaptı. Kısa ömürlü Weimar Cumhuriyeti’ne yakından tanık olması sosyalizmi benimsemesinde önemli rol oynadı. 1923’te ülkesine dönerek Madrid Üniversitesi’nde öğretim üyesi oldu. 1929’da PSOE’ye (Partido Socialista Obrero Espanol-Ispanyol Sosyalist İşçi Partisi) katıldı. 1931’de Cortes’e (İspanyol Meclisi) giren Negrin, 1933 ve 1936 seçimlerini de kazanarak meclis üyeliğini sürdürdü.

1934 yazında sağcı hükümet tarafından tutuklanan sosyalist milletvekillerinin savunulmasında gösterdiği etkin çabalarla adını duyurdu. PSOE içindeki mücadelede sol kanadın önderliğini üstlenen Largo Caballero’ya karşı Prieto’nun yanında yer aldı. Sol partilerin ve sendikaların oluşturduğu Halk Cephesi’ nin 1936 seçimlerini kazanmaları üzerine Franco komutasındaki faşist güçlerin Ispanyol Fası’nda ayaklanmalarıyla 3 yıl sürecek olan İspanya İç Savaşı başladı. Eylül 1936’da Largo Caballero başkanlığında kurulan yeni Halk Cephesi hükümetinde maliye bakanlığına getirilen Negrin, İspanya Bankası’nda bulunan altın rezervlerinin bir bölümünün SSCB’ye gönderilmesinde etkin rol oynadı. Mayıs 1937’de Halk Cephesi yerine bir işçi hükümetinin kurulmasını isteyen POUM (Partido Obrero de Unificacion Marxista-Marxist Birleşik İşçi Partisi) ile Anarşistler’ in Barcelona’da başlattıkları ayaklanmanın ardından görevinden ayrılan Largo Caballero’nun yerine geçti. Başbakanlık ve maliye bakanlığı görevlerini birlikte üstlenerek ağırlığını ılımlı Sosyalistler’in oluşturduğu bir hükümet kurdu. Uyguladığı askeri düzenlemelerle halk ordusunu geleneksel düzenli bir orduya dönüştürdü.

Avrupa devletlerinin İspanya İç Savaşı’na karışmama kararından yararlanan Hitler ve Mussolini’nin Francocu birliklere sağladıkları açık destek sonucu savaş giderek cumhuriyet yönetiminin aleyhine gelişti. Mart 1938’de Aragon Cephesi’ni yaran faşistler, Nisan 1938’de Akdeniz’e ulaşarak cumhuriyet yönetiminin denetimindeki toprakları ikiye böldüler. Aragon yenilgisinin ardından Negrin’le savaşın yönetimi konusunda aynı görüşleri paylaşmayan Prieto, görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Negrin, diğer görevlerine ek olarak savunma bakanlığını da üstlendi. Cumhuriyetçi birliklerin giderek gücünü yitirmesi karşısında 1 Mayıs 1938’de barış koşulu olarak öngördüğü 13 maddelik bir program açıkladı. Ancak, plan Franco tarafından reddedildi. Francocu birliklerin Katalonya’ya girerek Ocak 1939’da Barcelona’yı işgal etmeleri üzerine hükümet Figueras’a taşındı. Negrin, Figueras’ta meclis üyeleriyle yaptığı toplantıda iç savaşa son vermek amacıyla 13 maddelik programını 3 maddeye indirdiğini açıkladı. Bu 3 maddelik program barışın ön koşulu olarak İspanya’ nm bağımsızlığı, İspanyol halkının siyasal tercihlerini özgürce belirleyebilmesi ve savaş sonrasında baskıcı bir politikanın izlenmeyeceği konularında güvence verilmesini öngörmekteydi. Negrin, uzlaşmanın gerçekleşmemesi üzerine cumhuriyet yönetiminin denetiminde bulunan Madrid’e dönerek mücadeleyi sürdürmeye karar verdi. Ancak, Mart 1939’da İspanyol Komünist Partisi dışındaki diğer parti ve sendikaların desteğiyle albay Casado başkanlığında kurulan Ulusal Savunma Cuntası tarafından devrildi. Cunta, Franco’ ya teslim olmaya hazırlanırken ülkeyi terkederek Fransa’ya sığındı. Almanlar’m Paris’i işgali sırasında önce İngiltere’ye ardından ABD’ye gitti. Sürgündeki cumhuriyetçi hükümetin başkam olarak San Francis-co’da yapılan Birleşmiş Milletler konferansına katıldı. Aynı yıl, Meksika’da Cumhuriyetçiler’in yaptığı bir toplantı sonucu görevi J.Giral Pereira’ya bıraktı.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi
vikipedi