Johann Kaspar Lavater Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

32

LAVATER, Johann Kaspar (1741-1801)

İsviçreli yazar ve tanrıbilimci. Yüz çizgilerinin karakteri yansıttığı görüşünü savunmuştur.

15    Kasım 1741’de Zürich’te doğdu, 2 Ocak 1801’de aynı kentte öldü. Kuzey Almanya’da Protestan tanrıbilimci J.J.Spalding’in derslerini izledi. Bu sırada J.G.Sulzer ve M.Mendelssohn ile tanıştı. 1764’te Zürich’e döndü, dini görevler aldı. Almanya gezileri sırasında Goethe ile dostluk kurdu. 1789 Fransız Devrimi’ni desteklemekle birlikte, Fransızlar’ın İsviçre’de kurdukları hükümete karşı çıktı. Bu yüzden 1796’da Basel’e sürüldü. 1800’de yeniden Zürich’e döndüğünde kenti ele geçiren Fransızlar tarafından yaralandı ve çok geçmeden öldü.

Lavater Coşkunluk (Sturrn und Drang) ve Aydınlanma akımlarına karşı çıkar. Tanrıtanımazlık ve Hıristiyanlık arasında bir orta yol olmadığım savunur. Tanrı ve evren İsa’da bütünleşmiştir. İnsan, dua ve duygularıyla Tanrı’ya ulaşabilir. Lavater’e inananlar onun ikinci bir İsa olduğunu bile ileri sürmüşlerdir. Yahudi olan Mendelssohn’a Hıristiyanlık’ı benimsetmeye çalışmıştır. Saltık bir gerçek olmadığım, yalnızca öznel deneyleriyle, insanın gerçeğin ölçütü olabileceğini söyleyen Lavater, duygusalcı ve Pietist olarak nitelenir.

Lavater, fizyonomi ve karakterbilim konusunda da, insanın yüz çizgilerinin karakterini yansıttığını ileri sürmüştür. Ancak bu görüşleri, birçok kimsece geçersiz sayılmış, yaşanan birçok şeyin, insanların temel yüz çizgilerini değiştireceği ileri sürülmüştür. Çok eleştirilmekle birlikte, yapıtları çağında ilgi toplamıştır.

•    YAPITLAR (başlıca): Christliche Lieder, 1771, (“Hıristiyan Şarkıları”); Von der Physiognomik, 1772, (“Fizyonomi Üzerine”); Jesus Messias, 1780, (“Mesih İsa”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi