Jerome A. Shaffer – Zihin Felsefesi

Jerome A. Shaffer – Zihin
Felsefesi

Bilinç, insanı çevresindeki birçok şeyden ayıran şeydir. (s.
23)

Davranış, iç durumun dış tezahürüdür. (s. 42)

Zihni olaylar mekânda bir arada oluşun şartını yerine
getirmemekte ve bu yüzden de bunların olaylarla özdeş olmaları mümkün
olmamaktadır. (s. 80)

İrade, sadece “eylemin sebebi” olarak anlaşılabilir. (s.
131)

Türkçeleştiren: Turan Koç

İz Yayıncılık, 2. Baskı, 2005