Jean Terrasson Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

30

TERRASSON, L’Abbe (1670-1750)

Fransız, filozof ve yazar. Düşüncenin sürekli bir gelişim içinde olduğunu belli çağları değişmez örnek saymamak gerektiğini ileri sürmüştür.

Lyon’da doğdu, Paris’te öldü. Lyon’da öğrenim gördü. College de France’ta Yunan ve Latin dilleri okuttu. Yunan-Latin felsefesi ve yazını üzerindeki çalışmalarıyla ilgi topladı.

Terrasson’un felsefeyle olan ilişkisi dil ve yazın dolayısıyladır. Descartes’m geliştirdiği düşünce yöntemini, yeni bir yorumdan geçirerek, bütün deney bilimlerine uygulamanın yararı üzerinde durur. Ona göre bir düşünce dizgesine bağlanırken eleştiriyi ilke olarak benimsemeli, felsefe tartışmasız inanç alanı durumuna getirilmemelidir. Uygarlıklar da insanlar gibi, başlangıçtan beri, belli gelişim aşamalarından geçer. Bu nedenle, bir uygarlığı eskidir diye onu en üstün örnek saymanın gereği yoktur. Sözgelişi Yunan-Latin uygarlığını tarihin en yetkin başarısı saymak yanıltıcıdır. Her çağın uygarlığı kendi başarı ortamında en yüksek basamağa ulaşmıştır.

Terrasson, düşünce bakımından bireysel gelişmelerin de, doğal ilerlemelerle benzerlik gösterdiği kanısındadır. İnsan, en yüksek aşamaya ulaştığında bile deneylerden öğrenecekleri bitmiş sayılmaz, gelişimin durağı yoktur.

• YAPITLAR (başlıca): Dissertation Critique sur l’iliade d Homere, 1715, (“Homeros’un İlyada’sı Üstüne Eleştirel Çalışması”); Sethos, 1731, (“Sethos”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi