Jean-Pierre Vernant – Yunan Düşüncesinin Kaynakları

Jean-Pierre
Vernant – Yunan Düşüncesinin Kaynakları

Ez eski Yunan dünyası, kendi çağdaşı olan Ortadoğu
krallıklarına birçok özellikleriyle benzemektedir.

…aynı tip toplumsal örgütlenmeyi, benzer yaşam
türünü ve benzer bir insanlığı ortaya çıkarmaktadır.

Homeros’un yazılarına yaklaştığımızda tablo
değişiyor: İlyada’da başka bir toplum, başka bir dünya görünüyor. (s. 13)

Akdeniz İÖ. 2000’in başında, her iki ucunda bulunan
Doğu ile Batı arasında kopukluk göstermiyor.

Girit sarayları ile Mezopotamya’yı denize bağlayan
kervan yolu üzerindeki Alalakh’ta ve Mari’deki kazılarla yeni ortaya çıkan
saraylar arasında benzerlikler göze çarpıyor… (s. 17)

Dorluların istilası,

Yunanistan’ın Doğu ile olan bağlarını yüzyıllar
boyunca koparıyor. Miken yıkılıyor

İçine kapanan Yunanistan, salt tarım ekonomisine
dönüyor. (s. 36)

Miken devletinin yıkılışı, Dorların Peloponez’e,
Girit’e ve Rodos’a kadar yayılması, yeni bir Yunan uygarlığı çağını başlatır.
Bronz metal işlemenin yerini, demir olır. Ölüleri yakmanıon yerini, geniş
ölçüde gömme alır. Seramik işçiliği desenlerde hayvan yaşamı ve bitkilerin
yerini, geometrik süslemeler alır. (s. 39)

Sophia İÖ. 7. yüzyılın ilk yıllarında itibaren
ortaya çıkar.

Polis’in ortaya çıkışı, Yunan düşünce tarihinde
belirleyici bir olaydır.

Polis sisteminin içerdiği şey, önce sözün, iktidarın
tüm diğer aygıtları üzerine olağanüstü üstünlüğüdür. (s. 47)

Politika sanatı, özde dil kullanma sanatıdır. (s.
48)

Milet okulu, Akıl’ın doğuşunu görmedi; o
rasyonelliğin ilk biçimi olan bir akıl’ı kurdu. Bu Yunan akılı, fiziksel
ortamın keşfine doğru yönelmiş çağdaş bilimin deneysel aklı değildir. (s. 121)

Felsefe Milet’te

Politik düşünce içinde kök saldı

Parmenides’ten itibaren yalnız kendine ait sorular
sordu.

Artık filozoflar

Varlık’ın, Bilgi’nin niteliğini, aralarındaki
ilişkileri soruyorlardı. (s. 122)

Türkçeleştiren: Hüseyin Portakal

Cem Yayınları

Mart, 2002