Sosyologlar

Jean Baudrillard Hayatı Eserleri Sosyolog

Jean Baudrillard

1927 yılında Fransa’da bir devlet memurunun çocuğu olarak doğdu. Sorbonne Üniversitesi’nde Almanca okudu, ailesinde üniversiteye gitmiş olan ilk kişiydi.

Mezun olduktan sonra bir süre eğitim kurumlarında Almanca öğretmiştir. 1950-1960lardaki bu dönemde, Cezayir sorunu yaşamını ve düşüncesini fazlasıyla etkilemiştir. Almanca öğrettiği bu dönemde doktora tezine de (sosyoloji üzerine) devam etti. 1966’da doktora tezini bitirdi, tezinin başlığı “Thèse de troisième cycle: Le Système des objets” idi.

1966 yılının Eylül ayında Université de Paris-X Nanterre’de (Nanterre Üniversitesi – Paris-X) asistan oldu. 1968’deki öğrenci eylemlerinin etkisinde kaldı, Yapısal Marksizm ve medya teorileri ile ilgilendi. 1972’de aynı üniversitede, profesör olarak, sosyoloji öğretmeye başladı. 1987’dan 1990’a kadar Université de Paris-IX Dauphine’de (Dauphine Üniversitesi – Paris-X) görev aldı.

2007 yılında öldü.

Çalışmaları

Bugünün siyasi ve ideolojik akımlarını reddetmesi ününün artmasına neden olmuştur. Bugüne kadar birçok önemli çalışmaya imza atmıştır. Simülasyon kuramını oluşturmuş, kitle zihni üzerine çarpıcı satırlar yazmıştır. Tüketim üzerine düşünceleri ve yapıtları ise onun ününe ün katmıştır. Medya ve kitle iletişim araçlarına dair eleştirileri de diğer düşünceleri kadar çarpıcıdır. Birinci Körfez Savaşı üzerine yaptığı açıklamalarla, Körfez Savaşı’nın oluşumunu ve etkilerini entelektüel bir açıdan farklı bir şekilde yorumlamıştır.

Bibliyografi

 • Le Système des objets; (Gallimard, 1968)
 • La Sociètè de consommation; (Denoel, 1970; Tüketim Toplumu, Ayrıntı Yayınları 1997)
 • Pour une critique de l’èconomie politique du signe; (Gallimard, 1976)
 • L’Èchange symbolique et la mort; (Gallimard, 1976 – Sembolik Değiş Tokuş ve Ölüm, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2002)
 • Oublier Foucault; (Galilee, 1977 – Foucault’u Unutmak, Dokuz Eylül Yayınları, 1998)
 • L’Effet Beaubourg; (Galilee, 1977)
 • À l’ombre des majorites silencieuses; (Denoël, 1978 – Sessiz Yığınların Gölgesinde Toplumsalın Sonu, Doğu Batı Yayınları, 2003)
 • Le PC ou les paradis artificiels du politique; (Cahiers d’Utopie, 1978)
 • De la seduction; (Galilee, 1979 – Baştan Çıkarma Üzerine, Ayrıntı Yayınları, 2001)
 • Simulacred et Simulation; (Galilee, 1981 – Simülakrlar ve Simülasyon, Doğu Batı Yayınları, 2003)
 • Les Stratègies fatales; (Grasset, 1983 – Çaresiz Stratejiler, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2002)
 • La Gauche divine; (Grasset, 1984)
 • Le Miroir de la production; (Galilee, 1985 – Üretimin Aynası, Dokuz Eylül Yayınları, 1998)
 • Amèrique; (Grasset, 1986 – Amerika, Ayrıntı Yayınları, 1996)
 • L’Autre par lui-même, Habilitation; (Galilee, 1987)
 • Cool Memories I; (Galilee, 1987)
 • Cool Memories II; (Galilee, 1990 – Siyah ‘An’lar 1-2, Ayrıntı Yayınları 1999)
 • La Transparence du mal; (Galilee, 1990 – Kötülüğün Şeffaflığı, Ayrıntı Yayınları, 2004)
 • La Guerre du Golfe n’a pas eu lieu; (Galilee, 1991)
 • L’Illusion de la fin; (Galilee, 1992)
 • Le Crime parfait; (Galilee, 1994 – Kusursuz Cinayet, Ayrıntı Yayınları, 1998)
 • Figures de l’altèrite avec Marc Guillaume; (Descartes et Cie, 1994)
 • Fragments, Cool Memories III; (Galilee, 1995 – Cool Anılar 3-4, Ayrıntı Yayınları, 2002)
 • Ècran total; (Galilee, 1997 – Tam Ekran, YKY, 2001)
 • Le Paroxyste indifferent, entretiens avec Philippe Petit; (Grasset, 1997)
 • L’Echange impossible; (Galilee, 1999)
 • Les mots de passe; (Pauvert, 2000 – Anahtar Sözcükler, Paragraf Yayınevi, 2005)
 • Bir Parçadan Diğerine- İnkilap Kitabevi 2005