Israel Shahak – Yahudi Dini Yahudi Tarihi

Israel Shahak – Yahudi Dini Yahudi Tarihi


Hemen yanı başında kanlar içinde yatıyor olsa da
eğer Yahudi değilse ona asla el uzatıp yardım etmez, arkasına dönmeden yoluna
devam eder. En dindarı dahi bunu meşrulaştırmak için Talmud’dan yasa öne
sürebilir.


Yahudi ve Gentile


Anti-Semitizm tartışılabiliyorsa neden Gentile diye
tanımlanan Yahudi olmayanlara karşı olan düşmanlıktan hiç söz edilemiyor?


Demokrasisi olmayan bir devlettir bugünkü İsrail.
Bugünkü İsrail’de yerleşim, çalışma ve yasalar karşısında Yahudi olanlarla
olmayanlar eşit değildir. Yahudi olmayan birisi asla bu topraklarda çalışma,
çalıştırma için mülk edinemez. Ev dahi alamaz.


Tüm Yahudilerin ortak paydalarından bir diğeri de
vaat edilmiş topraklar düşüncesidir. Şu zamanki gücüyle bunu gerçekleştirmekten
uzak olan İsrail devletinin bu ülküsünü asla yitirmeyeceği, aktif siyasetteki
siyasal partilerince bile dile getirilmektedir.


Geleneksel Yahudi toplum-devlet ilişkisi Platon’un
Yasalar adlı kitabından (942a/b) Popper’ın Açık Toplum ve Düşmanları adlı
çalışmasında alıntılayıp açık toplum için tehdit olarak belirttiği rejimi
özetleyen sözleriyle birebir örtüşmektedir. Birey, toplum içinde kendine ait
hiçbir düşünceyi üretememelidir. Tamamen devlet ne çerçeve çizmişse onun içinde
kalmalıdır.


Talmud’daki hoşgörüsüzlük günümüze dek varlığını
muhafaza etmiştir. İsa’nın cehennemde yanıyor olduğunu vazeden Talmud, İncil’in
yakılmasını emretmektedir.


Gentile için lanet okumak yüzyıllardır devam eden
bir fanatizm.


Maimonides’in “Kafası Karışıklar İçin Rehber” isimli
kitabı günümüzde bile sıklıkla başvurulan, okunana bir kitap ancak bir tek kişi
bu metni Hıristiyan ve zencileri lanetlemekten geri kalmadığı halde,
eleştirmemiştir bile.

Aynı kitapta Türkler için (Moğol ırkı) şöyle bir
tanım yapılıyor; onların maymundan farkı maymuna kıyasla görüntülerinin insana
daha fazla benziyor olmalarıdır.


İsrail devletinin ordusu dahil tüm erk alanlarında
ciddi bir etkileme gücüne sahip fanatik bir kol olan Hassidizm hareketinin
başlıca kitabı olan Hayanya’da, Yahudi olmayan tüm insanlardan “içlerinde
mutlak anlamda hiçbir iyi şey bulunmayan” şeytani yaratıklar ifadesi yer
almaktadır. Varolan tüm canlılar sadece ve sadece Yahudiler için varedilmiştir.
Buber ve Yehezkel Kaufman bu çizgidedir. 

Türkçeleştiren:
Ahmet Emin Dağ

Anka
Yayınları, 3. Baskı, Temmuz 2004