İsmet Özel – Bir Sonraki Heyelan

“Türkiye’de cumhuriyet Birinci Cihan Harbi mağlubu bir ülkenin siyasi rejimi olarak doğdu. İstiklâl Harbi bir muammadır. 22 gün 22 gece devam eden Sakarya Meydan Muharebesi’nin Türk zaferiyle sona ermesinden tam bir sene sonra Büyük Taaruz gerçekleşir. Görüşmelere devam etmek üzere Lozan’a, zafer sonu hareket edildiği sırada muzaffer ordu terhis edilir.”

http://www.istiklalmarsidernegi.org.tr/Yazi.aspx?YID=455&KID=1