III. Innocentius Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

55

Innocentius’un döneminde yer alan başka önemli bir olay IV.Haçlı Seferi’dir (1202-1204). Yunan ve Latin kiliselerini birleştirmek amacıyla sefere ön ayak olan papa, orduların Konstantinopolis’e (İstanbul) yönelmesine ve kentin yağmalanmasına engel olamadı. Sefer, Avrupa’da Papahk’a olan güvenin sarsılmasına da yol açtı. 1208’de ise, Güney Fransa’da Papahk’a karşı ayaklanan Albigensianlar üzerine 1213’e değin süren kanlı bir sefer düzenledi. Gene bu yıllarda, İngiltere Kralı John ile aralarında çıkan anlaşmazlığı, İngiltere’nin Papahk’a vergi vermesi ve boyun eğmesiyle sonuçlandırdı.

IlI.Innocentius döneminin en önemli olaylan arasında yer alan IV.Lateran Konseyi (1215), büyük bir katılımla gerçekleşmiş ve kilise reformu konusunda kalıcı kararlar verilirken, Kutsal Topraklar’m ele geçirilmesi amacıyla beşinci bir haçlı seferi tasarlanmıştır.

Papanın yalnız din konularında değil, dünya işlerinde de en üst yetke olarak tanınmasına çalışan IlI.Innocentius, Papalık’ın Avrupa’da dönemin en güçlü ve zengin kurumu olmasını sağlamıştır.

• KAYNAKLAR: Elliott-Binns, Innocent III, 1931; F.Kempf, Papsttum und Kaisertum bei Innocenz III, 1949.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi