II. Ramses Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

0
196

RAMSES II ( ? – İÖ 1237)

Mısır firavunu. Yükselme döneminin son hükümdarıdır.

Doğum yılı ve yeri ile ölüm yeri bilinmiyor. Ölüm tarihini İÖ 1232 ve İÖ 1225 olarak veren kaynaklar da vardır. l.Sethos’un (Seti) oğludur. Sezotris sanıyla da anılır. Anadolu’da Mısır egemenliğini yeniden sağlamaya çalışan babasının yanında henüz çocukken seferlere katıldı. On yaşındayken ordu komutanı sanı verildi ve veliaht seçildi. İÖ 1301’de 19- Sülale’nin üçüncü firavunu olarak tahta çıktı. Bazı kaynaklar tahta çıkış tarihini İÖ 1304, İÖ 1298 ve İÖ 1295 olarak verir. Hükümdarlığın ilk yıllarında Aşağı Nubia’ya (Sudan) yapılan altın arama seferlerinin düzenli ve yeterli su gereksinimini karşılamak üzere çölde büyük bir kuyu açtırdı. Suriye ve Filistin’deki Mısır egemenliğinin sürdürülmesi bakımından stratejik önemi olan Nil deltasında Per Ramesse adıyla bilinen büyük bir krallık yerleşimi yaptırdı.

Hititler’e karşı bir sefer düzenleyen II.Ramses, İÖ Mayıs 1296’da Orantes (Asi) Irmağı kıyısındaki Kadeş’e vardı. Ünlü Kadeş Savaşı’nın ikinci gününde savaşı sürdürecek güçleri kalmayan taraflar anlaşmaya vardılar. Kadeş’in ele geçirilememesi ve Mısır kuvvetlerinin ülkelerine dönmesi Güney Suriye ve Filistin’deki küçük devletlerin Mısır egemenliğine başkaldırmalarına yol açtı. II.Ramses, üç yıl boyunca bu bölgeyi yeniden denetim altına almaya çalıştı. Sonunda Suriye’yi işgal eden Mısır kuvvetlerinin Hitit ülkesinde uzun süre dayanamayacağı anlaşılınca II.Ramses, IÖ 1283’te iki ülke arasında 16 yıllık düşmanlığı sona erdiren ve iki devletin eşitliğini simgeleyen bir barış antlaşması imzaladı. II.Ramses, İÖ 1270’te Hitit Kralı III.Hattuşil’in kızıyla evlenerek dostluk ilişkilerini pekiştirdi. Nil deltasını ele geçirmeye çalışan Libyalılar’a karşı da mücadele eden II.Ramses’in hükümdarlığının son yılları, barış içinde geçti.

II.Ramses altmış yılı aşkın yönetimi boyunca çok sayıda tapınak yaptırmış, bu da “büyük” sanıyla anılmasında ve 20.Sülale’nin dokuz firavununun da onun adını almasında etkili olmuştur. II.Ramses döneminde yapılan yapıların en ünlüleri Abydos’taki tapınak, Abu Simbel’deki büyük bir kayanın yontulmasıyla yapılan tapınak ve Thebes’teki Ramesseum olarak bilinen kendi anıt-mezarıdır. Mumyası Kahire Müzesi’nde saklanmaktadır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi