II. Murat Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

20

II. Murad. Altıncı Osmanlı padişahı (1404’te Amasya’da doğdu, 3 Şubat 1451’de Edirne’de öldü). I.Mehmed’in (Çelebi) oğludur. Çocukluk yıllarını, Amasya valisi olan babasının yanında geçirdi. İyi bir öğrenim gördü. Fetret Dönemi (1402-1413) sonunda, önce Bursa’ya oradan Edirne’ye gitti. 1415’te Danişmendiye (Amasya-Tokat-Sivas) beylerbeyi oldu. Lalası Yörgüç Paşa ile Amasya’ya gitti.

1416’da Börklüce Mustafa ayaklanmasının bastırılmasında görev aldı. Bu iş için Amasya’dan ayrıldığı sırada Kara Tatarlar ayaklanınca Amasya’ya döndü. O sırada Danişmendiye bölgesi, Doğu ve Orta Anadolu’daki beyliklerin başlıca çekişme alanıydı. Bu nedenle, Canik, Karakoyunlu, Candaroğulları beyleri ile ilişkileri oldu. Babasının bu beyliklerle yaptığı savaşlara da katıldı. 1420’de İsfendiyaroğulları’ndan Samsun yöresini aldı.

1421’de ölüm döşeğinde olan babası I.Mehmed’in çağrısı üzerine Amasya’dan ayrıldı. Bursa’ya ulaşmadan babası öldü. 25 Haziran 1421’de tahta çıktı. Bu beklenmedik değişiklik, iki yıl sürecek bir taht mücadelesine neden oldu. I.Mehmed’in oğulları ve Limni’de sürgünde bulunan I.Bayezid’in büyük oğlu Şehzade Mustafa, tahtı ele geçirebilmek için Bizans’tan ve Anadolu beyliklerinden destek alarak eylemlere giriştiler. Bizans imparatoru II.Manuel, on gemi ve bir miktar asker vererek Şehzade Mustafa’yı, Gelibolu’da bağımsızlık ilanına teşvik etti. Germiyanoğlu Yakub Bey ise I.Mehmed’in küçük oğlu Mustafa Çelebi’yi sultan tanıdı. Karamanoğulları da bu karışıklıktan yararlanarak Göller bölgesini işgal ettiler. II.Murad, uzlaşmacı ve barışçı yollarla duruma hakim olmaya çalışırken tıpkı yirmi yıl önceki tabloyu hatırlatan bir çözülmüşlükle karşı karşıya kaldı. Rumeli topraklarında buyruğunu yürüten Şehzade Mustafa, İzmiroğlu Cüneyd Bey’in ve Bizans imparatorunun yardımları ile Edirne’de tahta oturdu. Fakat çok geçmeden II.Manuel Osmanlılar’la uzlaşmayı çıkarına daha uygun gördü. II.Murad da, Sırplar’dan, Macarlar’dan ve Venedikliler’den destek almaya çalıştı. 1424 sonunda Şehzade Mustafa’nın Bursa’ya saldırısını önledi. Şehzade Mustafa’nın küçük ordusu ve çevresindeki beyler, ustalıkla kandırıldı ve dağıtıldı. II.Murad, Mustafa’yı yakalatarak Edirne’de idam ettirdi. 1422 yazında ise, bu ayaklanma sırasındaki ikili tutumundan ötürü Bizans imparatorundan öc almak isteyerek İstanbul’u kuşattı. Kuşatma uzayınca bu kez de kardeşi Mustafa, Anadolu beyliklerinden asker alarak 1433’te ayaklandı, Bursa’yı ve İznik’i kuşattı. II.Murad, kardeşini yakalattı ve boğdurdu. Aynı yıl İsfendiyaroğlu’nun saldırısını da önledi. İstanbul’u bir daha kuşattı. Umutsuzluğa düşen Bizans imparatoru, Venedikliler’le bir dayanışma antlaşması imzaladı. 1424’te Karadeniz kıyılarındaki birkaç küçük kaleyi Osmanlılar’a bırakarak II.Murad’la dostluk yolu aradı.