II.Joseph Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

Roma Katolik Kilisesi’ne bağlı olan kilise ve manastırları kraliyet denetimine almak amacıyla Avusturya’da bulunan manastırların üçte birini kapattırdı. 1781’de Hoşgörü Bildirisi’ni yayımlayarak Protestan ve Ortodoks mezheplerine Katoliklik’le eşitlik sağladı. Bir yıl sonra aynı haklar Yahudiler’e de tanındı. Büyücülerin ağır cezalara çarptırılmalarını ve işkence görmelerini engelledi, düelloyu yasakladı, sansürü hafifletti. Kiliseye ait topraklarda yaptırdığı okullarda genel eğitimi zorunlu kıldı, ilk ulusal hastaneleri ve akıl hastanelerini açtırdı.

İmparatorluğun sınırlarını genişletmek amacıyla 1784’te Bavyera’yı yeniden ele geçirmeyi denedi, ancak başarılı olamadı. 1787’de Rusya ile işbirliği yaparak Osmanlı İmparatorluğu ile savaşa girdi. 1789’da Belgrat’ı Osmanlılar’dan geri aldı. Macaristan ve Avusturya Hollandası (bugün Belçika) eyaletlerinde, uyguladığı reformlara gösterilen tepkiler üzerine, 1790’da bu bölgelerde reformların uygulanmasını durdurdu.

Aydınlanma Despotizmi olarak adlandırılan ve Aydınlanma Dönemi’nin baskıcı mutlakiyetçi yönetiminin en tipik uygulayıcılarından olan II.Joseph, kısa sürede gerçekleştirdiği siyasi, iktisadi ve toplumsal reformların kalıcılığını sağlayamadan ölmüştür. Yerine tahta geçen kardeşi II.Leopold’un, reformların bir çoğunu uygulamamasına ve eski ayrıcalıkları tanımasına karşın Joseph’in iktidarı mutlakiyetçi devletin yerleşmesi açısından önem taşımaktadır.

Türk ve Dünya Ansiklopedisi