İsokrates Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

İsokrates Yunan sitelerinin ortak düşman Pers’ ler’e karşı birleşmeleri gerektiğini savundu. İÖ 380’de yazdığı Panegyrikos adlı siyasal incelemesinde Atina’ nın önderliğinde Persler’e karşı bir Yunan birliğinin oluşturulması gerektiği görüşünü savundu. Atina’nın bu görevi başaramayacağını gördüğünde İsparta Kralı Archidamus’a ve Siracusa Kralı I.Dionysios’a çağrıda bulunduysa da bunlardan bir sonuç elde edemedi. Daha sonra Makedonya Kralı II.Filip’e bir mektup yazarak ondan Yunanlılar’ın birliğini sağlayarak Persler’e karşı bir savaş başlatmasını istedi. Ancak zamanla Atina ile II.Filip arasındaki ilişkiler bozuldu.

II.Filip, İÖ 338’de Khaironeia savaşında Yunan ordularını bozguna uğrattı. Böylece Yunan devletleri II.Filip’in denetimi altına girdi.

İsokrates’in yazdıkları arasında siyasal denemeler, söylevler, mahkeme savunmaları ve mektuplar vardır. İsokrates’in siyasal yazıları İÖ 4.yy’daki Atina’nın toplumsal koşullarını yansıtır. Söylevlerinde bir bütünlük kurmaya çalışan İsokrates, yazdıklarında da içerikten çok biçime önem vermiş, düzgün cümleler kurmaya, kelimeler arasındaki ses uyumunu sağlamaya özen göstermiştir. İsokrates’in söylev yazıları, döneminin söz söyleme ve güzel konuşma sanatını büyük ölçüde etkilemiştir.

• YAPITLAR (başlıca): Panegyrikos; Plataikos; Areopagi-tika.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi