Hz. Yunus Kimdir, Hayatı, Kıssası Hz. Yunus’un Duası ve Anlamı, Hayatı Kısaca

Yunus Hz.

Kur’ân-ı Kerîm’de ismi geçen Peygamberlerden biridir (bk. K.4/162; 6/86; 10/98; 37/139). İslâm tarihi kitaplarında babasının ismi Mettâ olarak geçer.

Benî İsrâil peygamberlerinden biri olan Hz. Yunus, tarihçi ve tefsircilerin verdiği rivâyetlere göre, Asuriye Devleti’nin hükümet merkezi olan bugünkü Musul şehrinin karşısında harabeleri bulunan “Ninova” halkını Allah’ın dinine davet etti. Putlara tapmakta olan Ninova halkı Hz. Yunusu’un otuz üç sene süren nasihatlerini dinlemediler. Yunus, onların yola gelmelerinden ümidini kesince kavmine kızdı ve Allah tarafından izin verilmeden muhtemel bir genel musibetten kurtulmak için o şehirden ayrıldı. Dicle nehri kenarına gitti ve bir gemiye bindi. Ancak, yükünün ağırlığı sebebiyle teknenin batma tehlikesi göstermesi üzerine, gemidekiler “Aramızda bir suçlu var” demeye ve suçluyu bulmak için kur’a çekmeye başladılar. Yunus, “O suçlu kul benim. Rabbimden izin almadan kavmimi bıraktım.” diyerek denize atlamak zorunda kaldı. Onu bir balık yuttu ve Allah’ın lütfü ile balığın karnında ölmedi.